netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

استاتوس حسادت : عکس نوشته ادم حسود

استاتوس حسادت : عکس نوشته ادم حسود

استاتوس حسادت

 

حسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخمهای آن می نشیند.((چایمن))

انسان برای کسب محبت دست به خیلی کارها می زند؛اما برای تحریک حسادت دیگران هر کاری که از دستش

ساخته باشد، انجام می دهد.((مارک تواین))

استاتوس حسادت
استاتوس حسادت

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند.((دکارت))

خودبینی و رشک بردن، هزاران ویژگی خوب را می پوشاند.((کنفوسیوس))

روح جهان از خوشبختی انسانها سیراب می‌شود و یا از بدبختی، ناکامی و حسادت آنها.((پائولو کوئیلو))

استاتوس حسادت

آن‌کس که رشک ورزد، خسیس و نادرست باشد، تنها به مِس سخنی یا دیدار زیبا، اَرجمند نگردد.((بودا))

محض به نظرمان می رسد و تمام آن چیزها که بر خلاف میل مان است، خشمناکمان می کند.((آندره موروا))

 

آنکس که به کسی دیگر حسد ورزد، دلیل بر آن است که اعتراف به برتری او کرده است.((هراس وال پول))مردها را شجاعت به جلو می راند و زنها را حسادت.((؟))

استاتوس حسادت

یکی از بینش هایی که به انسانها لطمه می زند، آرزوی برابری است؛ این آرزو سرچشمه حسادت و تنگ نظری است.((جان ماکسول))

حسهای بد و منفی مثل کینه، حسد، غم و غصه چنان با قدرت و سرعتی غیرعادلانه راه خود را در افکار آدمی

باز می کند که به ناچار افکار خوب و خوشایند مجبور به عقب نشینی می شوند.((دیل کارنگی))

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی،نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان

از کسی وفا و اعتماد نبینند.((گوته))

استاتوس حسادت

اگر حسد در پی آن است که خویشتن را به چنگ و دندان بدرد؛ او را در نیت خیر خود آزاد بگذار.((گوته))

حسود از چاقی دیگران لاغر می شود.((هوراس))

اگر می خواهی اندوهگین نباشی، حسود مباش.((انوشیروان عادل))

بر دوستی که حسود باشد، ایمن نمی توان بود.((بزرگمهر))

استاتوس حسادت

حسود بر من حسد می ورزد، بی آنکه خود بداند.((جبران خلیل جبران))

عشق افراطی؛ انحصارطلب، وابسته و حسادت برانگیز، شیفتگی شدید به معشوق، معمولاً فاقد عزت نفس،

عدم رضایت از رابطه، مانند وسوسه می ماند و می تواند به احساسات افراطی منجر گردد؛ عشق دردسر

ساز، عشق وسواس گونه.((مانیا))

در جنگ بعدی کسانی که زنده مانده اند به حال رفتگان رشک [ =حسادت ] خواهند برد.((خروشچف))

استاتوس حسادت

دشمن زرنگ و زیرک است و در برابر خشم و حسادت او هزاران سال همچون یک پلک زدن است.((امیلی رودا))

حسد ورزان و شکست خوردگان تنها در حالی می توانند به تو صدمه بزنند که خود، توان این کار را به آنان

بدهی.((پائولو کوئیلو))

مرگ، این لطف را دارد که کاخ نیکنامی را بهره‌ی انسان می‌سازد و رشک و تنگ‌نظری کسان را نسبت به وینابود می‌کند.((فرانسیس بیکن))

استاتوس حسادت

رشک بردن را نادیده بگیرید و به کلی آن را فراموش کنید؛ زیرا این حس، همیشه شما را شکنجه خواهد

داد.((ویکتور هوگو))

آرزو و چشم و هم چشمی و رشک، هر سه به ترتیب دنبال یکدیگرند.((آگاتا کریستی))

حسد، بزرگترین دشمن عشق است.((فلورانس اسکاول شین))

حسود را آزار مده که خود در آتشی بی پایان می سوزد. هر چیزی که مطابق میل و آرزوی ماست، حقیقت
استاتوس حسادت
گرداوری : نت آنجل

پاسخی بگذارید