netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

باید ها و نباید های حمام کردن از کتاب حلیه المتقین

باید ها و نباید های حمام کردن از کتاب حلیه المتقین

باید ها و نباید های حمام کردن

 

 

فصل سوم : در بیان آنچه در حمام نباید کرد و آنچه تجویز شده است
منقول است از حضرت صادق علیه السلام که حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام میفرمود که در حمام بر پشت نخوابید که پیه گرده ها را مى گدازد و آجر وسفال بر پاى خود مسائید که مورث خوره است .
حضرت صادق علیه السلام فرمود که مرد با پسر خود بحمام نرود، که نظر کند بعورت او و فرمود که پدر و مادر را جایز نیست که نظر کنند بعورت فرزند خود و فرزند را جایزنیست که نظر کند بعورت پدر و مادر و فرمود که : حضرت رسولخدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم لعنت فرمود که کسى نظر بعورت کسى کند در حمام ، یا بى لنگ رود، که دیگران بعورت او نظر کنند.
در حدیث دیگر فرمود که بر پهلومخواب در حمام که پیه گرده ها را مى گدازد و لاغر میکند آدمى را، و در حمام شانه مکن ، که مو تنگ میشود و سر را به گل مشو، که غیرت را میبرد و سفال بر بدن ممال ، که مورث پیسى است و لنگ بر رو ممال ، که آبرو را میبرد و ابن بابویه علیه الرحمه گفته است که مراد گل مصر و سفال شام است .
در حدیث صحیح منقول است که از حضرت امام موسى علیه السلام پرسیدند، از قرآن خواندن در حمام و جماع کردن در حمام چونست ؟ فرمود که : باکى نیست .
در روایت حسن دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام پرسیدند که آیا حضرت امیرالمؤ منین نهى میفرمود از قرآن خواندن در حمام ؟ حضرت فرمود که : وقتى نهى میفرمود که کسى عریان باشد، اگر لنگ بسته باشد باکى نیست .
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که : باکى نیست مرد را که در حمام قرآن بخواند، اگر غرضش رضاى خدا باشد نه خوش خوانى .
در حدیث صحیح دیگر منقول است که : روزى آنحضرت میخواستند بحمام روند، حمامى گفت که : اگر میخواهید حمام را براى شما خلوت کنم ، فرمود که : در کار نیست مؤ من کارش از این سبکتر میباشد که حمام را براى او قورق کنند.
حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که : هر که از حمام سفالى بردارد و بربدن خود بمالد و پیسى باو برسد، ملامت نکند مگر خود را و کسى که غسل کند از آبیکه از غسل مردم جمع شده باشد در حمام و خوره باو برسد ملامت نکند مگر خود را.
در حدیث موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است که : زینهار که در حمام بر پهلو مخواب که پیه گرده ها را آب میکند، و بر پشت مخواب که درد اندرون بهم میرسد و شانه مکن که مو را مى ریزاند، و مسواک مکن که دندانها رامى ریزاند و سر را بگل مشو که رو را سمج و بدنما میکند، ولنگ را بر سرو روممال که آبرو را میبرد، و کف پا را بسفال مساى که باعث پیسى میشود و از آبیکه در حوض هاى کوچک در حمام هاى سنیان جمع میشود از غسل مردم غسل مکن که در آن غساله یهودى و نصرانى و گبر و دشمن ما اهلبیت که از همه بدتر است جمع میشود و خدا خلقى از سگ نجستر خلق نکرده است و کسیکه عداوت ما اهلبیت دارد از سگ نجستر است .
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که : بول کردن در حمام ، مورث فقر و پریشانى است .
در حدیث دیگر فرمود که : مرد با کنیزانش بحمام بروند اما باید که لنگ بسته باشند مانند خران برهنه نباشند که نظر بعورت یکدیگر کنند.
در روایتى وارد شده است که در حمام سلام نکنند و آن در صورتى است که لنگ نبسته باشند زیرا که در احادیث بسیار وارد شده است که ائمه در حمام سلام کرده اند بر مردم .

باید ها و نباید های حمام کردن از کتاب حلیه المتقین

 

منبع : حلیه المتقین

نت آنجل

پاسخی بگذارید