netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

 

مشهدیه زنگ میزنه به پذیرش هتل، میگه:
تو رو خدا سریع بی ین بالا ! با زنم دعوام رِفته! حالا مِخِه خودشه از پنجره بندزه بیرون!
پذیرش: ببخشید، اما این یه مسئله کاملا شخصیه و خانوادگیه. ما ترجیح میدیم که دخالتی نداشته باشیم!!!
مشهدیه میگه: نه ! پنجره وا نمرِه ! ای که به هتل مربوط مره..تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

***

خانمه یه خط جدید میخره، میخاد شوهرش را سورپریز کنه؛ از تو آشپزخانه به شوهرش که تو پذیرایی نشسته، اس میده: سلام عزیزم. این خط جدید منه!

مرده هم جواب میده: فداتشم بعدا بهت میزنگم. فعلا این شغال از تو آشپزخونه زل زده به من!!!!تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدیدتا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید رحم الله من یقرا الفاتحه مع صلوات …

***

 

یه بنده خدائی یه جسد می بره پزشكی قانونی. بهش میگن:چطور مرده؟ میگه: سم خورده  میگن: پس چرا زخمیه؟

میگه: آخه نمی خورد.تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

***

یارو زنش پاهاش پرانتزی بوده، ساپورت قرمز میپوشه، به شوهرش میگه خوشگل شدم؟

شوهرش میگه خدا نکشتت  صغری شبیه انبردست شدی…تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

***

جوک های جدید و خنده دار (۱۱۳)

ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﯼ ﮐﻔﺶ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺍﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ !

ﺩﻭﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ! ﻭ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﺵ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺑﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺍﺻﻠﯽ

***

يه نصيحت به همه خانمها… شب به شب يه چك به شوهرِتون بزنيد شايد شما ندونيد واسه چي زديد، ولي خودش ميدونه واسه چي خورده …!!

 

***

 

طرف ماشینشو افسر جریمه میکنه ، میگه جناب ننویس باجناقم همکارته!

افسره میگه: نمیشه دیگه برگه صادر شده ، حالا باجناقت چیکارست ؟ میگه: مثل خودت بیشعوره تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

***

 

از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه؟ میگه من شامپو لازم ندارم از شیشه پاک کن استفاده می کنم!!… تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید سلامتی همه کچلا !تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

***

چگونه ﯾﮏ بیشعور ﺷﻮﯾﻢ؟؟؟

* ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺒﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﺷﻪ!….تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

* ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺳﺸﻮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ، ﺳﺸﻮﺍﺭ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﺮﻕ ﺳﮑﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺰﻧﻪ!…تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

* ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﯿﺮ آﺏ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﺵ ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ .. ﺗﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺮﯾﺰه ﺭﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺷﻮﻧﺶ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﯼ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﻣﯿﺸﻪ !…تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

* وقتی زنگ درب خونه رو زدی و درب رو باز کردن دوباره زنگ بزن و بگو ممنون… درب باز شد!…تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

* ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺕ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﺘﺶ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺧﯿﺴﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺑﺸﻪ !…تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

***

 

آزمایش اعتیاد شوهر

ﺧﺎنم های عزیز برای ﺗﺴﺖ اعتیاد ﺁﻗﺎیون ﺗﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻧﻪ، یه دﻭﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﻮی ﮔﻮﺷﺶ !
1. ﺍﮔر ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩ : ﺗﺮﯾﺎﮎ ﮐﺸﯿﺪﻩ.
2. ﺍﮔر ﺯﺩ ﺯﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ : ﻋﻠﻒﺯﺩﻩ.
3. ﺍﮔر ﭘﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ : ﺑﻨﮓ ﺯﺩﻩ.
4. ﺍﮔر ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ : ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ.
5. ﺍﮔر عاشقانه نگاهت کرد : ﮐرک ﺯﺩﻩ.
6. ﺍﮔر فحش ﺩﺍﺩ : ﻣﺴﺘﻪ.
7. ﺍﮔر ﺯﺩ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷِﺖ ، ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺕ ﺭﯾﺨﺖ ﺗﻮی ﺩﻫﻨﺖ : این ﺳﺎﻟﻤﻪ ، ﺧﯿﺎﻟﺖ راحت

 

تا میتونی بخند : جوک های خنده دار جدید

منبع : shadmaneh.com

پاسخی بگذارید