netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

تعبیر خواب باغچه / تعبیر خواب باغچه به روایت بزرگان 

تعبیر خواب باغچه / تعبیر خواب باغچه به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب باغچه / تعبیر خواب باغچه به روایت بزرگان 

تعبیر خواب باغچه به روایت بزرگان

 تعبیر خواب باغچه 

تعبير خواب باغچه به روايت لیلا برای
مشاهده باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق مى شوید.
اگر در خواب با یک باغچه کثیف و نامرتب روبه رو شدید، به این معنا است که شما در انجام کارى با کسى مشورت مى کنید که شایستگى لازم را ندارد.
اگر خواب ببینید در باغچه اى مشغول به کار هستید، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادى دارید

تعبیر خواب باغبان / تعبیر خواب باغبان به روایت بزرگان

تعبير خواب باقلا /تعبیر خواب به روایت بزرگان

تعبیر خواب بازی ورق /تعبير خواب به روايت آنلی بیتون

منبع: بیتوته

پاسخی بگذارید