تواضع به خاطر خدا : داستان تاثیر گذار از رسول الله

تواضع به خاطر خدا : داستان تاثیر گذار از رسول الله

تواضع به خاطر خدا

 

 

 

 

امام صادق عليه السلام فرمود:

رسول خدا صلى الله عليه و آله در شبانگاه پنجشنبه اى در مسجد قبا افطار مى نمود پس فرمود:

آيا نوشيدنى اى هست ؟

پس اوس بن خولى انصارى كاسه اى بزرگ شير آميخته شده با عسل را به خدمت حضرت آورد. حضرت كاسه را به دهان مبارك نزديك فرمود و سپس آن را كنار گذاشت و فرمود:

اين دو نوشيدنى است كه مى توان به يكى از اين دو اكتفا نمود: من نه آن را مى نوشم و نه تحريم مى كنم ولى به خاطر خدا تواضع مى كنم زيرا كسى كه به خاطر خدا تواضع كند خداوند او را بالا مى برد و كسى كه تكبر ورزد خداوند او را به زير مى كشد و كسى كه در زندگانيش ميانه روى پيشه كند خداوند روزى اش مى بخشد و كسى كه اسراف كند خداوند محرومش مى سازد و كسى كه زياد مرگ را ياد كند خداوند او را دوست مى دارد.

 

 

تواضع به خاطر خدا

منبع:كتاب :جهاد با نفس

تاليف :شيخ حر عاملى قدس سره

پاسخی بگذارید