جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه

 

 

چون وقت نماز
سجده گاهم بغل است
گویند؛
که دـین و مذهبم مبتذل است !
بگذار در آغوش تو
مؤمن بشوم
بوسیدن لب های تو !
خیرالعمل است .

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

°
°
°
°
°

اینکه در آغوش من بودی دلیلی ساده داشت!
گنج معمولاً میان خانه ای ویرانه است.

 

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل
°
°
جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه
°
°

آغوش تو که باشد !
خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست
و تپش های قلبت میشـود لالایی کودکانه ام
کنارم بمان
میخواهم !
صبح چشمانم
در نگاه تو !
بیدار شود .

°
°
جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

°
°

سردم است
تو در آغـوش گرم اویی و میخوانی
هیچوقت نمیفهمی !
برای نوشتن همین دوکلمه !
چه سرمایی را گذراندم .
°
°
°
°
°

دلم آغوش دوست میخواهد
دلم آیینه میخواهد !
خسته شدم از ایـن دوستان برادر نما
که چند صباحی دم ازدوستی میزنند .
و
چند صبحی دم از جدایی !
دلم برادر میخواهد
که اورا در آغوش بکشم !
و همه بدبختی هایم را
دور بریزم
دلم آغوش دوسـت میخواهد .
°
°

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه

°
°

چه از شرق روم !
چه از غرب
عاقبت تمام جاده ها به آغـوش توختم میشود !
این است فلسفه ی گردی زمین .

 

 

تو را در آغـوش می گیرم و چای می نوشم !
روی همه ی استکان هایم
جا خوش کرده ای !
امان از این استکان های کمر باریک .
°
°
°
°
°

آغوش باش و مرابه اندازه ی تمام
اشتباهاتم بغل کن
بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود
فقط نگاه باشد و سکوت
صدای نفست باشـد و لبخند عاشقانه ات .
°
°
°
°
°

ﻟﺬت !
ﺑﺎ تو ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ !
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﺴﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎ
آغوش تو باشد.
°
°
°
°
°

وا کن تو به روی تن سردم بغلت را
آغوش تو یاداور گرمای حجاز است.

 

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

 

منبع : پارس ناز

About رضایی 4970 Articles
امام صادق علیه السلام فرمودند : محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد

Be the first to comment

پاسخی بگذارید