netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

جملات زیبا در مورد تواضع : احادیث و جملات کوتاه مشاهیر جهان درباره فروتنی و تواضع

جملات زیبا در مورد تواضع

هيچ علمي مانند انديشه، و عبادتي مانند اداي واجبات و هيچ ايماني مانند شرم و حيا و هيچ شكيبايي و حيثيّتي مانند تواضع و فروتني و هيچ شرفي مانند علم و هيچ عزتي مانند متانت و بردباري، و هيچ ياري و ياوري محكم‌تر از مشورت نمي‌باشد.((امام علي (ع)))

*

*

هر كس نزديك توانگر وارد شود و به خاطر توانگريِ او فروتني كند، دو سوم دين خود را از دست داده است.((امام علي (ع)))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

به خدا تقوا بورزيد، تقواي كسي كه شنيد و خشوع كرد، گناه اندوخت و اعتراف كرد، ترسيد و عمل نمود، حذر كرد و به انجام اعمالِ نيكو مبادرت ورزيد. به مقام يقين رسيد و به نيكوكاري پرداخت، وسيله‌ي عبرت بر او عرضه شد، عبرت گرفت. برحذر داشته شد، حذر نمود.((امام علي (ع)))

*

*

تواضع و فروتني را بر سر نهيد و تكبر و نخوت را زير پا محو و نابود بسازيد و خودپرستي و خودستايي را از گردن‌هايتان درآوريد.((امام علي (ع)))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

مردم باتقوا در ميان آن مردم اهل فضيلت‌ها هستند: منطق آنان درست و صحيح، پوشاك‌شان بر مبناي ميانه‌روي، حركت‌شان بر اساس فروتني است. چشمان خود را از آن‌چه كه به آنان تحريم فرموده، پوشيدند و گوش‌هاي خود را به آن علمي كه براي آنان سودمند است، فرا دادند.((امام علي (ع)))

*

*

خودبيني، چنبره و محيط گيرايي اش درون است و افتادگي، پيرامون و بيرون ماست و اين مي تواند همگان را به سوي ما بكشاند.((اُرد بزرگ))

*

*

اگر گام در معبدي نهادي تا اوج فروتني و هراس خود را نشان دهي، براي هميشه برتري كسي را نسبت به كس ديگر نخواهي يافت. براي تو كافي است گام در معبدي نهي، بي آنكه كسي تو را ببيند.((جبران خليل جبران))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

از اين مصيبتي گرانتر نيست كه ابلهان، دانايان را به فروتني بخوانند.((گوته))

*

*

هميشه دوست داشتم فرصتي دست مي داد تا فروتني را تمرين كنم، اما همواره به ياد مي آوردم كه من مهمتر از آن هستم كه اوقاتم را صرف چنين اموري كنم.((اسحاق سينگر))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عميق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.((مثل آلماني))

*

*

كاري را كه من كردم، وظيفه هر انساني است نسبت به پيشينيان خود؛ كه كار آنان را با ديده ي منت بنگرد و اگر خلل يا سهوي در كار آنان مشاهده كرد با فروتني در درست كردن آن بكوشد.((خوارزمي))

*

*

كسي شايستگي سرفرازي و سروري را دارد كه فروتن و بخشنده باشد، بكوشد، بجويد، با همراهان همدل در طلب دانش و تجربه سفر كند و هميشه با همه كس به مدارا و آهستگي رفتار نمايد.((بزرگمهر))

*

*

عشق و فروتني، جامه اي برازنده ي مرشدي پرهيزگار باشد، نه سزاوار جاه طلبي مغرور.((ويليام شكسپير))

*

*

من بر اين باورم كه عشق به يك شخص ِبزرگوار، بيش از هر چيز ديگر به انسان فروتني مي آموزد.((آندره ژيد))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

هر چه انسان، وجود ارزشمندتري داشته باشد به همان اندازه مؤدب و فروتن است.((پروفسور حسابي))

*

*

تا زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي، فروتن.((آناتول فرانس))

*

*

فروتني، نردبان بزرگي و بلندي است.((ويليام شكسپير))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

دانش، انسان را فروتن مي كند و ناداني موجب ادعا و خودستايي مي شود.((جان كايزل))

*

*

پدر و مادر، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند.((اُرد بزرگ))

*

*

درياها نماد فروتني هستند؛ در نهاد خود كوههايي فراتر از خشكي دارند، اما هيچ گاه آن را به رخ ما نمي كشند.((اُرد بزرگ))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و شكوه آن همچنان در فروتني او جلوه گر است.((گاندي))

*

*

درختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ فروتن هستند. تنها شاخه هاي خشك و مردان نادان مي شكنند، اما خم نمي شوند.((مثل سانسكريتي))

*

*

فروتني زينت علم و كمال و جاه و جلال است. اهل هنر اگر فروتن باشند، هنر آنان بهتر جلوه مي كند؛ همان طور كه سايه عكس آن را برجسته و نمودار مي كند، فروتني نيز هنر را آشكار مي سازد.((؟))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

افتادگي يا گردن نهادن و خشنود بودن و يا هرچه مي خواهيد نامش را بگذاريد، نشانه ي سستي و درماندگي است.((جين وبستر))

*

*

انسان فروتن، كسي است كه در فضيلت خود، هم داراي باور است و هم فروتني دارد، ولي همچنين، توانايي درك محدوديت هر يك را نيز دارا است.((شري كارتر اسكات))

*

*

نااميدي كامل مي تواند در كنار درخشان ترين نوآوري ها به سر بَرَد. از كار افتادگي و شكوفايي، يكديگر را جذب مي كنند.((ژان پل سارتر))

دانش، در بالاترين سطوح پيشرفت انسانيت به گونه‌اي مثبت، با حسي از اسرار، احترام [=بزرگ‌داشت] آميخته به ترس، فروتني، ناداني نهايي و حسي از فداكاري، همبستگي دارد.((آبراهام مازلو))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

من فكر مي كنم كه هنرمندان غالباً نمي دانند بهترين استعداد آنها در كجاست، زيرا بسيار پر مدعا هستند و براي مثال با مشاهده گياهان سربلند از توجه به گياهان فروتن غافل مي شوند.((نيچه))

*

*

نمي توان گفت آنچه براي يك نفر سزاوار است براي فرد ديگر هم سزاوار مي باشد. براي مثال، انكار نفس و افتادگي سزاوار يك فرمانده نيست و برايش فضيلت محسوب نمي شود. حكم يكسان صادر كردن براي همه غير اخلاقي است.((نيچه))

*

*

عشق، خطري است در كمين تنهاترين كس، عشق به هر چيزي كه زنده باشد و بس! براستي؛ خنده آور است جنون و فروتني من در عشق!((نيچه))

*

*

تكبر، زاييده قدرت مادي است و فروتني، زاييده ضعف معنوي.((نيچه))

*

*

چيست بزرگ منشي بزرگ منش ترين انسان در قبال بزرگ منشي اي كه فروتن ترين كس داراست، با توجه به اينكه وي خود را در طبيعت و جهان در مقام ” انسان ” احساس مي كند!((نيچه))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

بر اين باورم كه نخستين نشان انسان‌هاي به راستي بزرگ، فروتني است.((جان راسكين))

*

*

رشد و توسعه در فروتني شما و تلاش براي بيشترين ميزان يادگيري است.((كيم وو چونگ))

*

*

اگر فروتن باشيد، بهتر ياد مي‌گيريد. من در فروتني، هيچ چيز هيجان‌انگيز ديگري پيدا نكردم؛ مگر دست كم هماني كه هست.((جان دونر))

*

*

به ياد داشته باشيد كه فروتني، پايه‌ي همه‌ي خوبي‌هاست.((پرمودا باترا))

*

*

زندگي، درس هميشگي و پيوسته‌اي از افتادگي و فروتني‌ست.((پرمودا باترا))

*

*

سعادتمندان سراي آخرت، با دعا به بارگاه خداوند، عطر جان‌فزاي بخشش خداوندي را استشمام كرده و در گرو احتياج به لطف و احسان خداوندي، اسيران خضوع به عظمتِ ربّاني‌اند.((امام علي (ع)))

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

چه نيكوست فروتني توانگران به فقرا براي طلب پاداش الهي! و نيكوتر از آن، متانت و بي‌اعتنايي فقرا بر توانگران است به خاطر تكيه بر خدا.((امام علي (ع)))

*

*

از جمله‌ي تواضع و شكستگي آن است كه با هر برخوردي سلام بكني.((امام جعفر صادق (ع)))

*

*

امام صادق علیه‏ السلام:
تواضع در مجلس، آن است که کسى در کم‏تر از جایگاهش بنشیند
کافی(ط-الاسلامیه) ج ۲، ص ۱۲۳، ح ۹

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

امام صادق علیه‏ السلام:
شنیدم آن حضرت می فرماید: در آسمان دو فرشته موکل بندگان خدایند. هر کس فروتنی کند برای خدا، آن دو او را بالا ببرند، و هر کس تکبر ورزد، خوار و ذلیلش کنند.
کافی(ط-الاسلامیه) ج۲ ، ص۱۲۲ ، ح۲

*

*

امام صادق علیه‏ السلام:
از جمله وحی های که خدای عزوجل به داود این بود: ای داود همچنان که نزدیک ترین مردم به  خدا انسان های فروتن هستند، دور ترین مردم از خدا نیز متکبران اند.
کافی(ط-الاسلامیه) ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۱۱

*

*

امام علی علیه‏ السلام:
هر که قلبش برای خدا تواضع داشته باشد،بدنش از طاعت خدا خسته نمی شود.
کنز الفؤاد ج ۱ ، ص ۲۷۸ – بحار الانوار(ط-بیروت) ج ۷۵ ، ص ۹۰ ، ح۹۵

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

رسول اکرم صلى ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله به هر کس برخورد مى‏نمودند، از بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر، سلام مى‏کردند و اگر به جایى حتى براى خوردن خرمایى خشک دعوت مى ‏شدند، آن را کوچک نمى‏ شمردند. زندگیشان کم هزینه بود، بزرگ طبع، خوش معاشرت و گشاده رو بودند،همیشه متبسم بودند بى آن‏که بخندند، محزون بودند بى ‏آن‏که اخمو باشند، متواضع بودند بى ‏آن‏که از خود ذلّتى نشان دهند، مى ‏بخشیدند ولى اسراف نمى ‏نمودند، دل نازک و نسبت به تمام مسلمانان مهربان بودند.
وسایل الشیعه ج ۵ ، ص ۵۴ ، ح ۵۸۸۶ – ارشاد القلوب(دیلمی) ج ۱، ص ۱۱۵

*

*

پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله :
هر کس میانه‏ روى کند، خداوند بى‏ نیازش سازد و هر کس ریخت و پاش نماید، خداوند نادارش کند، هر کس فروتنى پیشه کند، خداوند بلندش نماید و هر کس بزرگى کند، خداوند خُردش نماید.
نهج الفصاحه ص ۷۵۵ ، ح ۲۹۳۹

 

*

*

امام صادق علیه ‏السلام:
سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن و فـروتنـى و بخشـش.
تحف العقول ص ۳۱۶

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

امام هادی علیه ‏السلام:
فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند
کافی(ط-الاسلامیه) ج ۲ ،ص ۱۲۴ ، ح ۱۳

 

*

*

رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیش از مبعوث شدن، بیست خصلت از خصلت‏هاى پیامبران را دارا بودند، که اگر کسى یکى از آنها را داشته باشد، دلیل عظمت اوست؛ چه رسد به کسى که همه آنها را دارا باشد، آن حضرت پیامبرى امین، راستگو، ماهر، اصیل، شریف، استوار، سخنور، عاقل، با فضیلت، عابد، زاهد، سخاوتمند، دلیر و با شهامت، قانع، متواضع، بردبار، مهربان، غیرتمند، صبور، سازگار، و نرم‏خو بودند و با هیچ منجّم (قائل به تأثیر ستارگان)، غیب‏گو و پیش‏گویى هم‏نشین نبودند.
مناقب (ابن شهر آشوب) ج ۱، ص ۱۲۳

*

 

*

امام رضا علیه السلام:
تواضع درجاتى دارد: یکى از آنها این است که انسان اندازه خود را بشناسد و با طیب خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد، دوست داشته باشد با مردم همان گونه رفتار کند که انتظار دارد با او رفتار کنند، اگر بدى دید آن را با خوبى جواب دهد، خشم خود را فرو خورد و از مردم درگذرد، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
کافى(ط-الاسلامیه) ج ۲، ص ۱۲۴ ، ح ۱۳

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
سه چیز است که خداوند به سبب آنها جز بر خیر و خوبى نمى افزاید: تواضع که خداوند به سبب آن جز بلند مرتبگى نمى افزاید، شکسته نفسى که خداوند به سبب آن جز عزّت نمى افزاید و مناعت طبع که خداوند به سبب آن جز بى نیازى نمى افزاید.
عده الداعی ص ۱۷۸ – بحارالأنوار(ط-بیروت) ج ۷۲ ، ص ۱۲۴، ح ۲۲

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

امام حسن عسکری علیه السلام:
تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.
تحف العقول ص ۴۸۹

*

جملات زیبا در مورد تواضع

*

امام صادق علیه‏ السلام:
آدم دین‏دار چون مى ‏اندیشد، آرامش بر جان او حاکم است. چون خضوع مى‏ کند متواضع است. چون قناعت مى ‏کند، بى‏ نیاز است. به آنچه داده شده خشنود است. چون تنهایى را برگزیده از دوستان بى‏ نیاز است. چون هوا و هوس را رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بدى ‏ها و گزندهاى آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار است.مردم را نمى ‏ترساند پس از آنان نمى‏ هراسد و به آنان تجاوز نمى ‏کند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمى ‏بندد پس به رستگارى و کمال فضیلت دست مى ‏یابد و عافیت را به دیده بصیرت مى‏ نگرد پس کارش به پشیمانى نمى‏ کِشد.
امالى (مفید) ص ۵۲، ح ۱۴

*

*

حدیث از امامان شیعه

*

*

امام على علیه السلام:
هر کس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع کند دو سوم دینش از بین برود.
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص ۵۰۸ ، حکمت ۲۲۸

جملات زیبا در مورد تواضع

گرداوری : نت آنجل

منابع :

www.smskade.ir

dr-sina-shegeft.blogfa.com

پاسخی بگذارید