netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت

گاهی سکوت دوست معجزه می کند و تو می آموزی که بودن همیشه در فریاد نیست.

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای

آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

انسانها

هرچه بیرونشان ساکت تر باشد

فریاد درونشان بیشتر است

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

چه رنجی می بری

وقتی حرف داری

و کلمه نداری

حتی

حالت در واژه ها هم نگنجد

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندیم که گفتند:

حرف حساب جواب ندارد

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

   ببینید حرف زدن چه چیز وحشتناکی است
که بزرگترین احترام به هرکس این است که
برایش یک دقیقه سکوت می‌ کنند
جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست

گاهی یعنی خسته  ام

از این که مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند

توضیح دهم.

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

زمانی حرف بزن،
که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشد
و زمانی دوست انتخاب کن،
که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد…!

فرانسیسکو کولوآنه

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

این سکوت سنگین تو
سر به سرم میگذارد؛
ادامه اش بدهی عاشق تر میشوم

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

برای هر دردی دو درمان است:

سکوت و زمان

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

سکوت و صبوری ام را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ،

دلم به چیزهایی پای بند است که تو یادت نمی آید..

بعضی وقت ها سکــــــوت میکنی چون آنقدررنجیده ای که نمی خواهی حرفی بزنی.
بعضی وقت ها سکــــــوت میکنی چون واقعاحرفی واسه گفتن نداری
گاه سکــــــوت یه اعتراضه
گاهی هم به انتظار
اما بیشتر سکــــــوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تو در وجودت داری توصیف کنه

جملات عاشقانه زیبا در مورد سکوت : زیباترین عکس های سکوت

 

 

گرداوری : نت آنجل

 

منابع :

مادونفر

جملات کوتاه

 

پاسخی بگذارید