حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام
حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

حجاب از دیذگاه حضرت زینب

بخشی از خطبه ی حضرت زینب علیهاالسلام در کاخ یزید در خصوص حجاب زنان
در روایت آمده که حضرت زینب علیهاالسلام در مجلس یزیدبن معاویه می فرماید : ای یزید این عدالت است که پسر آزاد شدگان –کنایه به فتح مکّه و امان دادن رسول اکرم صلی الله علیه وآله به ابوسفیان پدربزرگ یزید که از آن روز آن ها معروف به طلقاء شده بودند و اولاد آنها را ابناء طلقاء می گفتند – آیا این عدالت است بلکه از فسق و کفر و زندقه است ،که زن های حرّه وکنیزان مملوک خود را در عقب پرده بنشانی و نگذاری چشم نامحرم به آنها بیفتد ولی دختران پیغمبر را که نوامیس خدا هستند پیش روی تو مانند اسرای کفار اسیر و دستگیر باشند – در حالی که به تحقیق هتک ستر آنها کرده ، یعنی آنها را مستحق پرده نشینی وپنهانی از انظار نامحرمانند ، از پرده بیرون آورده باشی صورت های آن ها را به جهت آن که نامحرمان نظر در صورت آن ها بیندازند و به علاوه آن ها را به دشمنان ایشان سپردی تا به این حالت مکشفات الوجوه آنها را از شهری به شهر دیگر بگردانند ،یعنی راضی بودن و امر نمودن تو به گشودن روی آنها در میان نامحرمان از فسق است نه از عدالت ، زیرا که راضی به فعل حرام شده و امر به آن نموده .

حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام
حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

این کلمه به خوبی می فهماند که دیدن صورت زنان مسلمان بر مردان حرام است و موجب فسق می گردد .
اگر باز کردن صورت در مقابل نامحرم مباح بود از مثل حضرت زینب سلام الله علیها این تعبیر بعید بود .

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بحارالانوار ،ج ۴۵ ص ۱۳۳ .

از مطمئن کالا، مطمئن خرید کنید

Be the first to comment

پاسخی بگذارید