حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

حجاب از دیذگاه حضرت زینب

بخشی از خطبه ی حضرت زینب علیهاالسلام در کاخ یزید در خصوص حجاب زنان
در روایت آمده که حضرت زینب علیهاالسلام در مجلس یزیدبن معاویه می فرماید : ای یزید این عدالت است که پسر آزاد شدگان –کنایه به فتح مکّه و امان دادن رسول اکرم صلی الله علیه وآله به ابوسفیان پدربزرگ یزید که از آن روز آن ها معروف به طلقاء شده بودند و اولاد آنها را ابناء طلقاء می گفتند – آیا این عدالت است بلکه از فسق و کفر و زندقه است ،که زن های حرّه وکنیزان مملوک خود را در عقب پرده بنشانی و نگذاری چشم نامحرم به آنها بیفتد ولی دختران پیغمبر را که نوامیس خدا هستند پیش روی تو مانند اسرای کفار اسیر و دستگیر باشند – در حالی که به تحقیق هتک ستر آنها کرده ، یعنی آنها را مستحق پرده نشینی وپنهانی از انظار نامحرمانند ، از پرده بیرون آورده باشی صورت های آن ها را به جهت آن که نامحرمان نظر در صورت آن ها بیندازند و به علاوه آن ها را به دشمنان ایشان سپردی تا به این حالت مکشفات الوجوه آنها را از شهری به شهر دیگر بگردانند ،یعنی راضی بودن و امر نمودن تو به گشودن روی آنها در میان نامحرمان از فسق است نه از عدالت ، زیرا که راضی به فعل حرام شده و امر به آن نموده .

حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام
حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

این کلمه به خوبی می فهماند که دیدن صورت زنان مسلمان بر مردان حرام است و موجب فسق می گردد .
اگر باز کردن صورت در مقابل نامحرم مباح بود از مثل حضرت زینب سلام الله علیها این تعبیر بعید بود .

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بحارالانوار ،ج ۴۵ ص ۱۳۳ .

پاسخی بگذارید