حضور زنی در صفوف اول نماز جمعه تهران /چگونگی راه یابی این زن به اول صف نماز جمعه 

حضور زنی در صفوف اول نماز جمعه تهران /چگونگی راه یابی این زن به اول صف نماز جمعه 

حضور زنی در صفوف اول نماز جمعه تهران /چگونگی راه یابی این زن به اول صف نماز جمعه

حضور زنی در صفوف اول نماز جمعه تهران /چگونگی راه یابی این زن به اول صف نماز جمعه

حضور یک زن در صفوف اول نماز جمعه دیروز تهران موجب تعجب نمازگزاران شد.

 حضور زنی در صفوف اول نماز جمعه تهران /چگونگی راه یابی این زن به اول صف نماز جمعه 


وی با فریادهای مکرر خطاب به امام جمعه در شروع خطبه‌ها مطالبی می‌گفت که اگرچه معلوم نبود چه می‌خواهد ولی پرسش مردم این بود که با توجه به تهدیدهای اخیر گروههای تروریستی این زن چگونه توانسته بود به قسمت آقایان آنهم روبروی جایگاه راه یابد و میان آنها بنشیند؟ همچنین شعارهای انحرافی همان جماعت قلیل همیشگی با اعتراض مردم روبرو شد.

منبع: شهرخبر

از مطمئن کالا، مطمئن خرید کنید

Be the first to comment

پاسخی بگذارید