netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

خواب حضرت زینب و تعبیر آن

خواب حضرت زینب و تعبیر آن

خواب حضرت زینب و تعبیر آن

 

خواب حضرت زینب

وحشت زده و هراسناک از خواب بیدار شد و به نزد پیامبر آمد.

ای رسول خدا! در خواب دیدم که باد سختی وزید و بر اثر آن دنیا در ظلمت فرورفت و من از شدت آن به این سوی و آن سوی افتادم.

تا اینکه به درختی بزرگ پناه آوردم. ولی باد ریشه آن را کند و من به زمین افتادم.

به شاخه ای از آن درخت پناه بردم که آن نیز بر اثر توفان دوام نیاورد.

به شاخه دیگر درخت روی آوردم. آن شاخه نیز از شدت باد در هم شکست.

در آن هنگام به دو شاخه به هم پیوسته دیگر پناه آوردم که ناگاه آن دو شاخه نیز شکست و من از خواب بیدار شدم.

رسول خدا(ص) فرمودند: عزیز دلم! آن درخت کهن سال من هستم که به زودی تندباد اجل ریشه آن را از جای کنده و او را از پای درمی آورد.

و تو ریسمان عاطفه و ولایتت را به شاخسار درخت مادرت فاطمه(س) می بندی و پس از مادر، دل به پدر، آن شاخه دیگر خوش می کنی و پس از پدر دل به دو برادر می سپاری که آن دو نیز در پی هم، ترک این جهان می کنند و تو را تنها می گذارند…

 

خواب حضرت زینب
خواب حضرت زینب

بانوی فولادین رنج

داغ های رشیدش را کنار گذاشت برای فرصتی مناسب… که فصل های فقید را تجدد بخشد. بانوی فولادینِ رنج، در خیمه گاه سوخته و شمع های افروخته گنج بنای تمدن از دست رفته را یافت و با لب های تشنه برادرش عظمت عزت را سیراب کرد.

دختر لسان الغیب، چگونه سخن گفته بود که کاروان در اشک های دشمنان غرق شد و ذهن خمار منبر، به یاد صلابت واژگانی قدیمی افتاد.

احیای اسلام، وابسته به آن شوک عظیم بود که در میان عرب، بانویی به نام زینب کبرا، فانوس هدایت به دست بگیرد و امت را که تا دیروز دختران زنده به گور، داشتند از دره های سقوط عبور دهد.

کجاست سینه فراخی که اقیانوس محنتش در آن بگنجد یا گلویی که بغض و مقاله های رسالت با هم در آن بشکفند؟

کجاست آن زبان شمشیرگون که ابن زیادها را سر ببرد و بر نیزه رسوایی سوار کند؟

چگونه عالمه غیر معلمه این همه علم بود؟

او انتخاب شد برای روز حادثه… او از همان اول که بر صورت برادر چشم گشود، انتخاب شد که دختر صبر باشد و بانوی فولادین رنج.

 

لاک زدن ناخن های دست و پا برای نماز چه حکمی دارد

شناسایی پیکر یک شهید پس از ۳۵ سال

فضیلت و خواص سوره مومنون

منبع: حوزه

پاسخی بگذارید