netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم  /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم  /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

بسیاری از افراد عادت دارند برای ماه محرم و صفر به ویژه در 10 روز اول ماه محرم، لباس مشکی بپوشند و این حرکت را نوعی احترام به امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل (ع) می پندارند. اما واقعا پوشیدن لباس مشکی در ماه محرم چه دلیلی دارد؟ حکم شرعی آن چیست؟ در این مقاله مطالب جالبی در همین مورد عنوان شده که در ادامه می خوانید

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

چرا لباس و پوشش سیاه؟

رنگ سیاه، از جهات گوناگون، آثار و خواص مختلف دارد و به اعتبار هر یک از این خواص، در مورد یا مواردی خاص، به کار می رود . رنگ سیاه از جهتی رنگ پوشش است; یعنی سبب استتار و اختفا می گردد و برای چنین هدفی به کار گرفته می شود؛ از جهت دیگر، رنگ هیبت و تشخص است . به همین سبب، لباس رسمی شخصیت ها سیاه یا سرمه ای سیر است . در نقل های تاریخی موارد فراوان می توان یافت که برای نشان دادن هیبت و تشخص فرد، گروه، حکومت یا مسأله ای از این رنگ استفاده شده است.

یکی دیگر از خواص و آثار رنگ سیاه، آن است که این رنگ به صورت طبیعی، رنگی حزن آور و دلگیر و مناسب عزا و ماتم است . از همین رو، بسیاری از مردم جهان از این رنگ برای اظهار اندوه در مرگ دوستان و عزیزان خود سود می جویند . البته انتخاب رنگ سیاه در ایام سوگواری، علاوه بر نکته فوق، علتی منطقی – عاطفی نیز دارد. آن که در ماتم عزیزان خویش جامه سیاه می پوشد و در و دیوار را سیاهپوش می کند، بااین عمل می خواهد بگوید و بفهماند: عزیز از دست رفته، مایه روشنی چشم و فروغ دیدگانم بود و دفن پیکرش در دل خاک به سان افول ماه و خورشید در چاه مغرب، پهنه حیات و زندگی را در چشمم تیره و تار ساخته و زمین و زمان را در سیاهی و ظلمت فرو برده است. این مطلب شواهد گوناگون دارد. حضرت زهرا (س) هشت روز پس از رحلت حضرت رسول (ص)، بر مزار آن حضرت فریاد برآورد: «ای پدر، تو رفتی و با رفتن تو دنیا روشنی های خویش را از ما برگرفت و نعمت و خوشی اش را از ما دریغ کرد . جهان، به حسن و جمال تو، روشن و درخشان بود [ولی اکنون با رفتن تو] روز روشن آن سیاه گشته و تر و خشکش حکایت از شب های بس تاریک دارد . . . و حزن و اندوه، همواره، ملازم ماست…»

فردوسی نیز، با اشاره به قتل سیامک توسط دیوان، می گوید:

چو آگه شد از مرگ فرزند، شاه         از اندوه گیتی بر او شد سیاه

بنابراین، سیاه پوشی به دلیل رمز و رازی که در این رنگ نهفته است، رسمی طبیعی و سنتی منطقی برای نشان دادن حزن و اندوه بوده، ملل و اقوام گوناگون در ایام عزا از آن بهره جسته اند.

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردانسابقه سیاه پوشی

شواهد فراوانی در متون کهن ایرانی وجود دارد که سیاهپوشی را نشان ماتم و اندوه قلمداد کرده است. شاهنامه فردوسی که بیانگر فرهنگ و تمدن کهن ایران است، از مواردی که جامه سیاه را نمود عزا و غم تلقی کرده، آکنده می نماید. وقتی رستم به ست برادرش، شغاد، ناجوانمردانه کشته شد، با این بیت روبرو می شویم:

به یک سال در سیستان سوگ بود          همه جامه هاشان سیاه و کبود

در عصر ساسانیان، هنگامی که بهرام گور در گذشت، ولی عهدش یزدگرد سیاه پوشید:

چهل روز سوگ پدر داشت راه                 بپوشید لشگر کبود و سیاه

وقتی فریدون در گذشت نیز بازماندگان و سپاهش جامه سیاه پوشیدند:

منوچهر یک هفته با درد بود                   دو چشمش پر از آب و رخ زرد بود

سپاهش همه کرده جامه سیاه              توان گشته شاه و غریوان سپاه

این سیاهپوشی تا اکنون در ایران رایج است.

در اساطیر یونان باستان آمده است: زمانی که تیتس از قتل پاتروکلوس به دست هکتور شدیدا اندوهگین شد، به نشانه عزا سیاه ترین جامه هایش را پوشید . این امر نشان می دهدکه قدمت رسم سیاهپوشی در یونان به عصر هومر باز می گردد. در میان عبرانیان نیز رسم آن بود که در عزای بستگان سرها را می تراشیدند و بر آن خاکستر می پاشیدند و لباس تیره می پوشیدند.

بستانی، در دائره المعارف خود، رنگ سیاه را مناسب ترین رنگ عزا در تمدن اروپای قرن های اخیر گزارش کرده، می نویسد: «طول دوران عزاداری، بر حسب درجه نزدیکی به میت، از یک هفته تا یک سال طول می کشد و بیوه زنان دست کم تا یک سال عزا می گیرند و در این مدت لباس های آنان سیاه رنگ و خالی از هر گونه نقش و نگار و زیور آلات است.»

در کتب تاریخی گزارش شده است که عرب، در مواقع مصیبت، جامه خویش به رنگ سیاه می کرد. در عصر پیامبر (ص) پس از پایان جنگ بدر که 70 تن از مشرکان و قریش به دست مسلمانان بر خاک هلاکت افتادند، زن های مکه در سوگ کشتگان خویش جامه سیاه پوشیدند.

شعر لبید، درباره سیاهپوشی زنان نوحه گر، مورد استشهاد بسیار از کتب لغت است:

یخشمن حر اوجه صحاح             فی السلب السود و فی الامساح

آن زنان در حالی که لباس های سیاه عزا و پلاس مویین بر تن کرده بودند، گونه های خویش را با ناخن می خراشیدند.

پس شواهد تاریخی و ادبی نشان می دهد، رنگ سیاه از دیر باز در میان بسیاری از ملل و اقوام نشان عزا و اندوه بوده است . این امر به ایران یا دوران اسلام اختصاص ندارد و اعراب پیش از اسلام، ایرانیان و یونانیان باستان در عزا جامه سیاه یا کبود می پوشیدند .

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مرداناما آیا واقعاً پوشیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت(ع) مکروه است؟

جواب:

آیت الله بهجت می فرمایند: پوشیدن پیراهن مشکی مانعی ندارد بلکه مطلوب است.

و آیت الله فاضل لنکرانی، در مورد نماز خواندن با لباس مشکی تأکید کرده است: چون لباس سیاه علامت عزاداری سیدالشهداء(ع) است و عزاداری آن حضرت کمال رحجان دارد لذا نماز خواندن با آن مکروه نمی باشد.

و آیت الله نوری همدانی اعتقاد دارد: پوشیدن لباس مشکی در عزای ائمه(ع) رحجان دادر و کار خوبی است.

آیت الله خامنه ای هم معتقدند: پوشیدن پیراهن مشکی برای ابراز حزن بر مصیبتی که بر سیدالشهداء و اهل بیت(ع) وارد شده مطلوب می باشد.

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم

و آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: پوشیدن لباس های سیاه به عنوان عزاداری که موجب تعظیم شعائر دین است اشکالی ندارد.

حکم پوشیدن لباس مشکی برای محرم از نگاه آیت الله سیستانی

آیت‌الله سیستانی به پرسشی درباره حکم پوشیدن لباس مشکی در محرم پاسخ گفته است.

متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

پرسش: حکم لباس مشکی در دو ماه محرم و صفر مستحب است یا مکروه؟

پاسخ: کار شایسته و پسندیده ای است و کراهت آن ثابت نیست.

چند مدل لباس مشکی برای ماه محرم:دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

دلیل پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم /لباس سیاه مخصوص محرم برای زنان و مردان

 

منبع: آسمونی

پاسخی بگذارید