سؤال از امام زمان علیه السلام

سؤال از امام زمان علیه السلام

سؤال از امام زمان علیه السلام

 

سعد بن عبدالله قمی می گوید: من مشغول جمع کردن مسائل پیچیده و مشکل علوم و یاد داشت کردن آن ها بودم تا این که شخصی از بهترین مردم شهر یعنی احمد بن اسحاق نایب امام حسن عسکری علیه السلام تصمیم به رفتن به سامرا گرفت و من نیز با او حرکت کردم. بر حضرت عسکری علیه السلام وارد شدیم. در حالی که در دامن آن حضرت آقا زاده ای چون ماه بود. احمد بن اسحاق هدایایی آورده بود که تقدیم کرد و گفتگو هایی بین امام و او صورت گرفت و همین که برای انجام کاری بیرون رفت، امام حسن عسکری رو به من کردند و فرمودند: ای سعد برای چه کاری آمده ای؟

عرض کردم: شوق دیدار شما را داشتم.

فرمود: آن مسائلی را که قصد داشتی سؤال کنی از نور چشم من بپرس و اشاره به آقازاده نمود.

آقازاده فرمود: از آن چه برایت پیش آمده بپرس.

مسائلی را که در نظر داشتم یکی پس از دیگری پرسیدم و آن آقازاده جواب قانع کننده می داد.

از جمله پرسیدم: تأویل کهیعص(۱) چیست؟

فرمود: کاف اشاره به کربلا و هاء به هلاکت عترت و یاء به یزید و عین به عطش عترت و صاد به صبر آن هاست.

پرسیدم که تأویل «فاخلع نعلیک انّک بالواد المقدس الطوی» (۲) چیست؟

فرمود: موسی علیه السلام اهل بیت خود را بسیار دوست می داشت. خدای تعالی به او فرمود: فاخلع نعلیک. یعنی دوستی و محبت اهل بیتت را از دل خود بیرون کن.

بعد از خدمت آن دو بزرگوار مرخص شدم. (۳)

 

 

سؤال از امام زمان علیه السلام

سؤال از امام زمان علیه السلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- سوره ی مریم آیه ی ۱

۲- سوره ی طه آیه ی ۱۲

۳- ینابیع الموده   ج۲  ص۴۲۸

Be the first to comment

پاسخی بگذارید