netahgel

سایت خبری، سرگرمی و آموزشی نت آنجل

فلورانس اسکاول شین : سری دوم جملات زیبای اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین : سری دوم جملات زیبای اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

 

سخنان فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین Florence Scovel Shinn ( ۱۸۷۱ -۱۹۴۰)
نویسنده،هنرمند و نقاش امریکایی

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد:
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد!
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید!
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید! 
اسکاول شین

دعا خدا را به سوی ما نمی کشد ، بلکه ما را به سوی او می کشاند اسکاول شین

توکل به خدا چون راه رفتن روی سیم شل است .
تردید و ترس سبب می شود که تعادل و توازن را از دست بدهید و به ورطه تنگدستی و محدودیت بیفتید .
البته اشکالی ندارد چون توکل به خدا نیز مانند سیرک بازی تمرین می خواهد .
مهم نیست که چند بار شکست بخورید ، دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید .
چندی نخواهد گذشت که توازن و تعادل برایتان به صورت عادت در خواهد آمد .
اسکاول شین

 

هر آنچه آدمی احساس و یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود. اسکاول شین

 

نقشه زندگی خودرا به دست طراح الهی می سپارم تا اوضاع خودرا کامل و عالی بیابم . اسکاول شین

  

شکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است.
وقتی فکری کرده و تشکر میکنیم بیشتر جذب میکنیم.
هر روز صبح به خاطر آنچه که دارید و آنچه که هستید شکرگزاری کنید.
اسکاول شین

 

مهم نیست که دیگران چه می کنند!!
شما برای آنها برکت و حمایت و سعادت بطلبید و گرایشهای سازنده و ارزشمندتان را نثارشان کنید.
اسکاول شین

  

همۀ انسانهای حاضر در این سیاره خاکی ، تمایل به عشق دارند .
مشکل شما هرچه باشد ، با عشق آن را برطرف سازید .
امتحان کنید .
نیروی عشق می تواند اگر نه در کوتاه مدت ، حتماً در بلند مدت همۀ مشکلات را حل کند .
متوجه باشید که ظهور هر مشکل ، می تواند فرصتی برای تشرف به آیین عشق باشد آنهم عظیم ترین نوع عشق که عشق الهی ست . 
اسکاول شین

 

کلامتان را عوض کنید تا جهان شما عوض شود زیرا کلامتان جهانتان است. اسکاول شین

 

رهایی از ترس یک راه بیشتر ندارد: تبدیل ترس به ایمان اسکاول شین

 

در ملکوت مجال از دست رفته وجود ندارد. اگر دری بسته شود دروازه ای می گشاید. اسکاول شین

 

در روی زمین چیزی نیست که بتواند در مقابل کسی که هیچ گاه مقاومت نمی کند بایستد. اسکاول شین

 

براستی که نفرت و انزجار بیش از می‌گساری خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از جنگ‌ها جان آدمیان را به باد داده است . اسکاول شین

 

سری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می‌رباید و بیماری و شکست و فقر می‌آورد . اسکاول شین

 

من این بار را به دست خدا می سپارم.و خود را آزاد می کنم. اسکاول شین

 

شادمانی ام کار خداست.پس هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند. اسکاول شین

 

هیچ‌کس چیزی به آدمی نمی‌دهد مگر خود او.
و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او.
«بازی زندگی» یک بازی انفرادی است.
اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد .
اسکاول شین

 

به محض آرام شدن دریای افکار، کشتی‌های نجات از راه می‌رسند. اسکاول شین

 

تا لحظه ای خواسته آدمی تخقق نیافته است نباید از آن با کسی سخن بگوید. اسکاول شین

 

بـه زنـدگی با دیـدی مثـبـت نگـاه کـنـید تـا خـود را بـه دلیل احساس انرژی و خوشحالی بسیار زیادی کـه نصیبتان خواهـد شد، متعجب سازید.
بـه یاد داشته باشید که افراد شاد و مثبت بیشتر می توانند دیگران را مجذوب خود کنند.
اسکاول شین

 

شاید زمان آن فرا رسیده باشد که کسـی ( یـا خودتان ) را بخاطر چیزی که اتفاق افتاده و یا گفتـه شـده مـورد بـخشایـش قـرار دهــید.
اتفاقات و اشتباهات گذشته را پـذیرفته و فراموش کنید. بدانید که نمیـتوانید زمان را بـه عـقب برگردانید.
شادمانی خود را با از یاد بردن نومیدی ها و شکستهای گذشته دوباره بدست آورید.
اسکاول شین

 

برای دشمن خود برکت بطلبید تا او را خلع سلاح کنید . از این طریق ، مهمات او را از چنگش می ربایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید . اسکاول شین

 

این مهمترین لحظه در زندگی شماست و اون هم لحظه ای است که بایستی همه را ببخشید. اسکاول شین

 

چرا نگران باشیم؟ شاید هرگزپیش نیاید. اسکاول شین

 

نخستین گام برای کسب موفقیت اینست که از آنچه هستید شادمان باشید
به محض آرام شدن دریای افکار کشتی های نجات از راه میرسند
خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند
اسکاول شین

اگر از قدرت کلام بی خبرید! بدانید که: یک عبارت تاکیدی نیکوی مثبت بیش از هزار اندیشه منفی قدرت دارد و دو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه منفی اسکاول شین

 

طلب هدایت، نه تنها وقت و نیرو ! بلکه یک عمر فلاکت و نکبت را میرهاند. اسکاول شین

اگر به راستی می خواهیم خیرو صلاحمان پیش آید ،باید مقاومت را کنار بگذاریم و متوازن و متعادل و آرام  باشیم. اسکاول شین

جز تردید و هراس ،هیچ چیز نمی‌تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند. اسکاول شین

تنها آن چیزهایی را به خود جذب می‌کنید که بی نهایت به آن می‌اندیشید. اسکاول شین

کتابهای فلورانس اسکاول شین :بازی زندگی و راه این بازی ، کلام تو عصای معجزه گر توست ، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام و .

 

فلورانس اسکاول شین : سری دوم جملات زیبای اسکاول شین

جملات  فلورانس اسکاول شین

نویسنده امریکایی 

جسورانه به شیری که بر سر راه ام قرار گرفته، می تازم و می بینم که سگ کوچک خرمایی رنگ و مهربانی بیش نیست. فلورانس اسکاول شین

آدمی، تنها با تاختن به سوی چیزی که از آن می هراسد، می تواند بر ترس خود چیره شود. فلورانس اسکاول شین

خشم باعث تصمیم گیری های نادرست است که به شکست می انجامد.فلورانس اسکاول شین

گاه رویدادی بس ناچیز می تواند نقطه ی عطف زندگی انسان باشد.فلورانس اسکاول شین

زمانی که انسان با خشنودی و بدون ترس خرج کند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید. فلورانس اسکاول شین

محال است آدمی بتواند چیزی را به دست آورد که خود هرگز نبخشیده است. فلورانس اسکاول شین

ترس تو است که شیر را درنده می کند.  فلورانس اسکاول شین

تا زمانی که انسان، هرچه ترس را از ذهن نیمه هشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست. فلورانس اسکاول شین

تصویری که نقاش، تنها از روی عشق می آفریند، بزرگترین شاهکار او به شمار می رود.فلورانس اسکاول شین

اگر انسان برای کسی، بدبختی بخواهد، بی گمان، بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به کامیابی برسد، همانا راه کامیابی خود را هموار کرده است.فلورانس اسکاول شین

کسی که از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسیاری به خرج می دهد.فلورانس اسکاول شین

جایی هست که جز تو هیچ کس آن را پر نمی کند و کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. فلورانس اسکاول شین

هر انسانی با آگاهی کامل به آیین عشق، پا به این سیاره ی خاکی می گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.فلورانس اسکاول شین

حق را بشناس تا حق، تو را برهاند.فلورانس اسکاول شین

مهم نیست که چند بار شکست بخورید؛ دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید. فلورانس اسکاول شین

بسیاری از مردم، آن چیزی را که از هر چیز دیگری عزیزتر می دانند، از دست می دهند، چون پیوسته در بیم از دست دادن آن به سر می برند.فلورانس اسکاول شین

ترس، بدترین دشمن آدمی است، زیرا از هرچه بترسید، همان بر سرتان می آید. به راستی، با ترس، آن را به سوی خود می کشانید.فلورانس اسکاول شین

بیزاری و ناشکیبایی، نیرو و توان آدمی را از چنگ او می رباید.فلورانس اسکاول شین

سرزنش کنندگان همواره مورد سرزنش قرار می گیرند.فلورانس اسکاول شین

از امور جزیی درس بگیرید تا برای اداره ی امور بزرگ آماده شوید.فلورانس اسکاول شین

چه بی شمارند مردمانی که مدام به انبارداری و اندوختن سرگرمند و هراسان از به کارگیری آنچه که دارند، کمبود و تنگدستی بیشتری را به زندگی خود فرا می خوانند. فلورانس اسکاول شین

اگر خود را شکست خورده بدانید، بی تردید شکست خواهید خورد. فلورانس اسکاول شین

هر روز، روزی پر اهمیت است.فلورانس اسکاول شین

هرگز نگذارید که آرزوی قلبی شما به بیماری قلبی بدل شود. زمانی که بیش از اندازه چیزی را خواهانید، همه ی کشش خود را از دست می دهد. فلورانس اسکاول شین

آنچه را که دارید، خردمندانه به کار گیرید، تا راه را برای دارایی هرچه بیشتر بگشایید.فلورانس اسکاول شین

آنچه را که خدا به من بخشیده است، هیچ کس نمی تواند بازستاند، زیرا بخشش های او جاودانه‌اند. فلورانس اسکاول شین

تا زمانی که خواسته ی آدمی برآورده نشده است، نباید از آن با کسی سخن بگوید.فلورانس اسکاول شین

گرد آوری : نت آنجل

پاسخی بگذارید