محل دادرسی امام زمان : مرکز اجرای عدالت و دادرسی امام زمان ، فصل دوم

محل دادرسی امام زمان : مرکز اجرای عدالت و دادرسی امام زمان ، فصل دوم

محل دادرسی امام زمان : مرکز اجرای عدالت و دادرسی امام زمان ، فصل دوم

محل دادرسی امام زمان

 

محل دادرسی امام زمان

 

توسعه ی مسجد اعظم کوفه

نخستین بنیانگذار مسجد کوفه حضرت آدم (علیه السلام) می باشد و در گذشته خیلی وسیع تر از ساختمان فعلی آن بوده است.

. امیرمؤ منان (علیه السلام) در مقابل درب مسجد می ایستاد، تیری در چلّه ی کمان نهاده، پرتاب می کرد، تیر در میان خرما فروش ها می افتاد، می فرمود: تا آنجا جزو مسجد بوده است و می فرمود:

قَد نَقَصَ مِن اساسِ المِسجِدِ مِثلُ ما نَقَصَ فی تَربیعهِ؛۱۰

از اساس مسجد به مقداری کم از مربّع شدن آن کاسته، کم شده است.۱۱

۹. حذیفه بن یمان گوید:

به مقدار دوازده هزار ذراع از مساحت آن کم شده است.۱۲

۱۰. مفضل گوید: در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم، هنگامی که در آخر بازار سرّاج ها، به طاق زیّاتین رسیدیم، از اسب پیاده شد و به من فرمود:

انِزِل، فَاِن هذا الموَضِعَ کانَ مَسجَدَ الکوُفَه الَاول الذی خَطّهُ آدَمُ (علیه السلام) و اَناَ اکرَهُ اَن اَدخُلَهُ راکِباً.۱۳

پیاده شو، زیرا اینجا جزو نخستین مسجد کوفه است که حضرت آدم (علیه السلام) آن را طرح ریزی کرده بود، من دوست ندارم که سواره وارد شوم.

پرسیدم: چه کسی آن را تغییر داد؟

فرمود: نخستین دگرگونی آن در هنگامه ی طوفان رخ داد، سپس کسان کسری،۱۴ بعداً نعمان۱۵ و بعدها زیاد (ابن ابیه) آن را تغییر دادند.

۱۱. سابق بربری گوید: دیدم که امیرمؤ منان (علیه السلام) مسجد کوفه را وجب به وجب تا طاق زیات ها بنیاد نهاد.۱۶ و این دقیقا منطبق می شود با آخر بازار سراج ها که در حدیث پیشین از امام صادق (علیه السلام) نقل کردیم.

۱۲. امام صادق (علیه السلام) فرمود:

اِن القائِمَ (عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف) اِذا اقامَ رَد البَیتَ الحَرامَ الی اساسَه، وَ رَد مسجدَ رسُولِ اللهَ (صلّی اللّهُ علیه وآله وسلّم) الی اساسِهِ، و رَد مسجِدَ الکوُفَه الی اساسهِ.۱۷

۱۳. امام باقر (علیه السلام) در فرازی از یک حدیث طولانی می فرماید:

اذا قامَ القائِمُ (عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف) دَخَلَ الکوُفَه و امَرَ بهدَم المَساجِدِ الاَربَعَه حَتّی یَبلُغَ اَساسَها؛ ۱۸

هنگامی که قائم (عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف) قیام کند، وارد کوفه می شود و فرمان می دهد که چهار مسجد را ویران کنند تا به پایه های نخسین برگردد.

۱۴. امیرمؤ منان (علیه السلام) در مسجد کوفه خطاب به مسجد کوفه فرمود:

وای بر کسی که تو را ویران کند، وای بر کسی که مقدمات ویرانی تو را فراهم سازد، وای بر کسی که تو را با آجر بسازد و قبله ی حضرت نوح را تغییر دهد.

 

محل دادرسی امام زمان : مرکز اجرای عدالت و دادرسی امام زمان ، فصل دوم

محل دادرسی امام زمان

 

و در پایان فرمود:

طوُبی لِمَن شَهِدَ هِدمَکَ مَعَ قائِمِ اَهلِ بَیتی، اُولئکَ خَیارُ الاُمه مَعَ اَبرارِ العَتره.۱۹

خوشا به حال کسی که ویران کردن تو را در حضور قائم اهل بیت من درک کند. آنان برگزیدگان امت در محضر نیکان عترت هستند.

در این حدیث شریف، از دگرگون شدن قبله ی حضرت نوح (علیه السلام) گفت و گو شده است، در این رابطه علامه مجلسی (طاب ثراه) تحقیق بسیار ارزشمندی دارند، علاقه مندان به دائره المعارف بزرگ بحار مراجعه فرمایند.۲۰

۱۵. امیرمؤ منان (علیه السلام) در حدیث دیگری در این رابطه می فرماید:

اما اِن قائمَنا اِذا قامَ کسَرَهُ و سَوّی قِبلَتَهُ؛۲۱

چون قائم ما (عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف) قیام کند، مسجد کوفه را در هم می کوبد و قبله ی آن را صلاح می فرماید.

کلاس های قرآن در مسجد کوفه

در احادیث فراوانی از تأسیس پایگاه های آموزش قرآن در مسجد کوفه بحث شده که به چند نمونه از آنها اشاره می شود:

۱۶. امام صادق (علیه السلام) می فرماید :

کیفَ اَنتُم لَو ضَرَبَ اَصحابُ القائِمِ (علیه السلام) الفَساطیطَ فی مَسجِدِ کوُفانَ، ثُم یُخرَجُ اِلَیهِمُ المِثالُ المُستَأنَفُ، اَمرٌ جَدیدٌ عَلَی العرَبِ شَدیدٌ.۲۲

چگونه خواهید بود، هنگامی که اصحاب قائم (علیه السلام) در مسجد کوفه خیمه زده، (قرآن را) به شیوه ی جدید عرضه می دارند، شیوه ای تازه که (آموزش و یا پذیرش آن) بر عرب دشوار است.

منظور از شیوه ی جدید آموزش قرآن به ترتیب نزول آیات است، چنان که در احادیث دیگر به آن اشاره شده:

۱۷. امیرمؤ منان (علیه السلام) در این رابطه می فرماید:

کَاَنّی اَنظُرُ اِلی شیعَتنا بمسجِدِ الکُوفَه، قَد ضَرَبُوا الفَساطیطَ یُعَلّموُنَ النّاسَ القُرانَ کَما اُنزِلَ.۲۳

گویی شیعیان خود را می بینیم که در مسجد کوفه خیمه زده، به مردم قرآن را آن گونه که نازل شده آموزش می دهند.

۱۸. و در حدیث دیگری در همین رابطه فرمود:

کَاَنّی بِالعَجَمِ فَساطیطُهُم فی مَسجدِ الکُوفَه یُعَلّمُونَ النّاسَ القُرآنَ کَما اُنزِلَ.۲۴

گویی ایرانیان را با چشم خود می بینم که در مسجد کوفه خیمه زده قرآن را آن گونه که نازل شده، به مردمان آموزش می دهند.

منبع : تبیان

Be the first to comment

پاسخی بگذارید