ولادت امام زمان مهدی موعود عجل الله فرجه

ولادت امام زمان مهدی موعود عجل الله فرجه

ولادت امام زمان مهدی موعود عجل الله فرجه

 

گفتگوی امام حسن عسکری علیه السلام با احمد بن اسحاق راجع به ولادت امام زمان علیه السلام

روایت شده است که نامه ای از حضرت عسکری علیه السلام به احمد بن اسحاق رسید که در آن به خط مبارک نوشته بود:

آن مولود (موعود) به دنیا آمد. نزد تو پوشیده بماند و از عموم مردم پنهان دار. ما به کسی اطلاع نخواهیم داد. مگر خویشان را به حق خویشی و دوستان را به حق دوستی و دوست داشتیم که تو را از این موضوع آگاه سازیم تا از لطف خدا خرسند باشی چنان که خداوند ما را خرسند نمود.

 

ولادت امام زمان مهدی موعود عجل الله فرجه
ولادت امام زمان مهدی

 
و روایت شده که در قم یهودی منجمی بود که به مهارت در فن خویش مشهور بود. احمد بن اسحاق او را احضار نمود و گفت: مولودی در چنین ساعت و چنین وقتی متولد گردیده است. طالع او را ببین که چگونه است؟ مرد منجم از روی حساب طالع آن مولود را گرفت و در او نظر نمود و به احمد بن اسحاق گفت: علم نجوم و حساب نشان نمی دهد که این فرزند تو باشد و چنین مولودی نیست مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر و من چنان می بینم که او شرق و غرب، برّ و بحر و کوه و دشت را مالک می شود و احدی در دنیا نمی ماند مگر به دین او در آید و رعیت او شود. (۱)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- ترجمه انوار البهیه ص۳۷۷

پاسخی بگذارید