کاردینال : ویژگی ظاهری کاردینال ها و مقامهای کلیسایی

کاردینال : ویژگی ظاهری کاردینال ها و مقامهای کلیسایی

کاردینال

کاردینال مقام رسمی کلیسایی و بالاترین مقام کاتولیک‌ها بعد از پاپ است.

ویژگی‌های ظاهری کاردینال‌ها

کاردینال‌ها ردایی سرخ رنگ به همراه کلاهی سرخ رنگ بر تن می‌کنند. کاردینال‌ها وظیفه انتخاب پاپ را نیز بر عهده دارند.

در دوران ساسانیان و همزمان با شروع جنبش مزدک گروهی در ایران آن روزگاران بوجود آمدند که تقریباً همین ویژگیهای ظاهری را داشتند، مزدک نیز خود ردایی سرخ بر تن می‌کرد.

مقام‌های کلیسایی

مقام‌های کلیسایی به ترتیب اولویت قدرت عبارت اند از:

  • پاپ
  • کاردینال
  • اسقف اعظم
  • اسقف
  • کشیش
  • دیکون/ شماس

کاردینال : ویژگی ظاهری کاردینال ها و مقامهای کلیسایی

منبع : ویکیپدیا

About رضایی 4330 Articles
امام صادق علیه السلام فرمودند : محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد

Be the first to comment

پاسخی بگذارید