ابوحفص سغدی

ابوحفص سغدی

می 3, 2018 رضایی 0

ابوحفص سغدی ابوحَفص حکیم پسر احوص سُغدی موسیقی‌دان و شاعری پارسی‌گوی از آسیای میانه (از سغدیان سمرقند) در پایان سده ۳ و آغاز سده ۴ […]

1 2 3 18