دسته: روز کارگر

اس ام اس و نوشته های زیبا روز کارگر

اس ام اس و نوشته های زیبا روز کارگر اس ام اس و نوشته های زیبا روز کارگر با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد ::::::: ::::::: […]

روز کارگر در ایران : تاریخ روز کارگر

روز کارگر در ایران : تاریخ روز کارگر

روز کارگر در ایران : تاریخ روز کارگر روز کارگر در ایران     روز ۱۲ اردیبهشت در تقویم کشورمان ایران برابر است با روز کارگر نخستین روز ماه مه برابر با ۱۲ اردیبهشت روزجهانی كار و كارگر نام دارد. در سال ۱۸۸۹ میلادی کنگره بین‌المللی کارگران در پاریس، به پیشنهاد نماینده کارگران امریکا، روز […]