منصور حلاج : بیوگرافی و برگزیده اشعار منصور حلاج و معرفی آثار او

منصور حلاج : بیوگرافی و برگزیده اشعار منصور حلاج و معرفی آثار او

منصور حلاج : بیوگرافی و برگزیده اشعار منصور حلاج و معرفی آثار او منصور حلاج   حسین بن منصور حلاج شاعر و عارف مشهور ، به سال ۲۴۴ هـ.ق در بیضای فارس ، به دنیا آمد. زمانی که حسین بن منصور حلاج ده ساله بود به همراه خانواده و پدرش که در خوزستان به حلاجی