Archives for

اخراجی های 2

اظهارات ده نمکی در مورد اخراجی های 2 : 80 جلد کتاب درباره اسرا خواندم

اظهارات ده نمکی در مورد اخراجی های 2 : 80 جلد کتاب درباره اسرا خواندم

اظهارات ده نمکی در مورد اخراجی های 2 : 80 جلد کتاب درباره اسرا خواندم اظهارات ده نمکی در مورد اخراجی های 2   ده‌نمکی، نویسنده و کارگردان گفت: برای اینکه در فیلم اخراجی‌ها به اسرای جنگی بپردازم ، 80 جلد کتاب درباره اسرا خواندم با این حال جرقه این فیلم از جبهه در ذهن