بایگانی برچسب: s

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه

 

 

چون وقت نماز
سجده گاهم بغل است
گویند؛
که دـین و مذهبم مبتذل است !
بگذار در آغوش تو
مؤمن بشوم
بوسیدن لب های تو !
خیرالعمل است .

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

°
°
°
°
°

اینکه در آغوش من بودی دلیلی ساده داشت!
گنج معمولاً میان خانه ای ویرانه است.

 

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل
°
°
جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه
°
°

آغوش تو که باشد !
خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست
و تپش های قلبت میشـود لالایی کودکانه ام
کنارم بمان
میخواهم !
صبح چشمانم
در نگاه تو !
بیدار شود .

°
°
جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

°
°

سردم است
تو در آغـوش گرم اویی و میخوانی
هیچوقت نمیفهمی !
برای نوشتن همین دوکلمه !
چه سرمایی را گذراندم .
°
°
°
°
°

دلم آغوش دوست میخواهد
دلم آیینه میخواهد !
خسته شدم از ایـن دوستان برادر نما
که چند صباحی دم ازدوستی میزنند .
و
چند صبحی دم از جدایی !
دلم برادر میخواهد
که اورا در آغوش بکشم !
و همه بدبختی هایم را
دور بریزم
دلم آغوش دوسـت میخواهد .
°
°

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه

°
°

چه از شرق روم !
چه از غرب
عاقبت تمام جاده ها به آغـوش توختم میشود !
این است فلسفه ی گردی زمین .

 

 

تو را در آغـوش می گیرم و چای می نوشم !
روی همه ی استکان هایم
جا خوش کرده ای !
امان از این استکان های کمر باریک .
°
°
°
°
°

آغوش باش و مرابه اندازه ی تمام
اشتباهاتم بغل کن
بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود
فقط نگاه باشد و سکوت
صدای نفست باشـد و لبخند عاشقانه ات .
°
°
°
°
°

ﻟﺬت !
ﺑﺎ تو ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ !
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﺴﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎ
آغوش تو باشد.
°
°
°
°
°

وا کن تو به روی تن سردم بغلت را
آغوش تو یاداور گرمای حجاز است.

 

جدیدترین اس ام اس های آغوش و بوسه : جملات زیبا عاشقانه برای پروفایل

 

منبع : پارس ناز

متن و جملات کوتاه بوسه و آغوش

متن و جملات کوتاه بوسه و آغوش : اس ام اس های عاشقانه احساسی

متن و جملات کوتاه بوسه و آغوش : اس ام اس های عاشقانه احساسی

متن و جملات کوتاه بوسه و آغوش

 

 

 

زیــباترین معــاشقه , آغوش است…
زمانی که عاشق تمام معشوق را در برمیگیرد…!

 

********

 

در نیمه شبِ خسته ی تهران بغلم کن
در بارش بی وقفه ی باران بغلم کن
در ساعت تنهایی یک کوچه ی بن بست
در اوج ترافیک خیابان بغلم کن ..
من ساده از احساس دلت دست کشیدم
حالا که شدم سخت پشیمان بغلم کن
نگذار که سرما به تنم اُخت بگیرد
این بار تو در چشم رقیبان بغلم کن ..
بی دلهره و دغدغه از مهر گذر کن
یکبار دگر چندم آبان بغلم کن ..

 

********

 

بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز

هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز

در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین

با این همه امید محال عاشقم هنوز

 

********

 

آغــوشت بوی تلخ که هیچ , بوی غرور میدهد !
و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود . . . !

 

********

 

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن

که از روی آن هزار بار تمرین کنم

 

نوشته های سنگین بوسیدن و آغوش گرفتن

 

بودنت را دوست دارم
وقتی پنجه در کمرم حلقه می کنی
و به آغوشت سفت مرا می فشاری
و وادارم می کنی که به هیچ کس فکر نکنم جز تو

 

********

 

در آغـــوشم که میگیری حلقه ی دستانت به دور کمرم حلقه ای ست از جنس “نیاز” . . .
و “ناز” من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی میکند . . . !

 

متن و جملات زیبا در آغوش گرفتن

 

 

بوسه ها ترمز بریده اند
با تو
با عاشقانه ها مدام تصادف می کنم
خسارت من آغوش !
جریمه ی تو عاشقی !
جان به تبسم شیرین تو بیمه کرده ام.

متن زیبای بوسیدن

 

 

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی

اما  لب هایت  عجب تعادلی برقرار کرده است

شیرین است ، شیرین شیرین

در برابر این زندگی

 

********

 

وقتى در آغوشم آرام میگرفت…
چشمانش را میبست…
نمیدانم از احساسش بود…
یا خود را در آغوش دیگرى تصور میکرد!!!

 

********

 

بوسه هایت را کش بده

من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم

 

********

 

زندگی کن به شیوه خودت، با قوانین خودت، با باورها و ایمان قلبی خودت
مردم دلشان میخواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برایشان فرقی نمیکند چگونه هستی، هرجور که باشی حرفی برای گفتن دارند

 

********

 

و زندگی از جایی شروع می شود

که بی هوا بوسیده می شوی

 

********

 

از کـدام حفره ای در شب !
چنین ویرانی میبارد؟
کدام نجوای خاموش مردابی
حس آغوش ماه را !
از برکه میگیرد ؟.

 

********

 

حسود نیستم…
اما گاهی بدجور حسودی میکنم به آن هایی که
شب ها در آغوش خـــیالی یکدیگر به خواب می روند…

متن و جملات کوتاه بوسه و آغوش
متن و جملات کوتاه بوسه و آغوش
گرداوری : نت آنجل