Archives for

اس ام اس برای روز بصیرت

پیام نهم دی : برگزیده ایی از بهترین پیامک های جدید برای نهم دی ماه

پیام نهم دی : برگزیده ایی از بهترین پیامک های جدید برای نهم دی ماه

پیام نهم دی : برگزیده ایی از بهترین پیامک های جدید برای نهم دی ماه پیام نهم دی   پیام نهم دی شعله بر مسجد و مصحف می‌زد در عزای شه دین دف می‌زد ارمنی در غم زینب می‌سوخت فتنه‌گر روز عزا کف می‌زد —————————————— خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید تیر غم