اس ام اس تبریک عید مبعث : مبعث مبارک باد

اس ام اس تبریک عید مبعث : مبعث مبارک باد اس ام اس تبریک عید مبعث     سرحلقه عشاق به عالم، احمد یعنی هدف از خلقت آدم، احمد رخشان و فروزنده بر نگشت وجود پیغمبری انگشتر و خاتمْ احمد . . . ماه فرو ماند از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد قدر