Archives for

اس ام اس تبریک عید فطر پیام تبریک عید فطر رسمی

عید فطر مبارک : مجموعه متن و عکس تبریک عید فطر

عید فطر مبارک

عید فطر مبارک : مجموعه متن و عکس تبریک عید فطر عید فطر مبارک فطر آمده خوردنی فراوان بخورید /  پیتزا و کباب و مرغ بریان بخوریـددزدانه اگر در زمضان می خوردید / شوال رسیده پس نمایان بخورید ! . . . روزه یکسو شد و عید آمد و دل ها برخاست می ز خمخانه