هاتف اصفهانی : بیوگرافی و اشعار هاتف اصفهانی و معرفی آثار او

هاتف اصفهانی : بیوگرافی و اشعار هاتف اصفهانی و معرفی آثار او

هاتف اصفهانی : بیوگرافی و اشعار هاتف اصفهانی و معرفی آثار او هاتف اصفهانی   هاتف اصفهانی شاعر قرن دوازدهم هجری ذر اصفهان به دنیا آمد. اصل خاندان او از اهل ارودباد آذربایجان بوده که در زمان پادشاهان صفوی از آن دیار به اصفهان هجرت کرده و در این شهر متوطن گردیده اند. تولد هاتف