Archives for

انواع خودرو های ده میلیون تومانی

10 ماشین‌ شهری با کمتر از 10 میلیون تومان

10 ماشین‌ شهری با کمتر از 10 میلیون تومان

10 ماشین‌ شهری با کمتر از 10 میلیون تومان 10 ماشین‌ شهری با کمتر از 10 میلیون تومان   احتمالا وقتی تیتر را خواندید، زیر لب گفته‌اید، مگر می‌شود با این پول‌ها صاحب ماشین درست و حسابی شد؟! حق هم دارید؛ در آشفته بازاری که پراید 20 و اندی میلیون تومان و پژو پارس نزدیک