Archives for

بابونه به انگلیسی

بابونه : خواص ، مضرات و طبع بابونه

بابونه : خواص ، مضرات و طبع بابونه

بابونه : خواص ، مضرات و طبع بابونه بابونه   نام لاتين : گونه هاي مختلف آن ها عبارتند از : Anthemis,matricaria, chrysanthemum, pyrethrum  . اشكال دارويي : گل ، برگ ، سر شاخه . مشخصات : اين گياهان يك ساله يا چند ساله عموما داراي برگ هاي سبز با بريدگي هاي عميق است ،

خواص و مضرات بابونه رومی : هشدار درباره بابونه رومی و طبع بابونه رومی

خواص و مضرات بابونه رومی : هشدار درباره بابونه رومی و طبع بابونه رومی

خواص و مضرات بابونه رومی : هشدار درباره بابونه رومی و طبع بابونه رومی خواص و مضرات بابونه رومی   نام های دیگر : بابونه ی رومی ، بابونه ی حقیقی ، بابونج ، بابونق ، بابونه ی شیرازی . نام لاتین  : Roman  chamomile و  common  chamomile  . خاصیت درمانی : از نظر طبیعت