اونوره دو بالزاک : بیوگرافی و جملات کوتاه انوره دوبالزاک همراه با آثار او

اونوره دو بالزاک : بیوگرافی و جملات کوتاه انوره دوبالزاک همراه با آثار او

اونوره دو بالزاک : بیوگرافی و جملات کوتاه انوره دوبالزاک همراه با آثار او اونوره دو بالزاک   اونوره دو بالزاک ،۲۰ماه می سال۱۷۹۹میلادی در شهر تور بدنیا آمد.وی در  ۸ اوت ۱۸۵۰ در سن پنجاه و یک سالگی درگذشت. در سال ۱۸۲۹ اولین شاهکار وی به نام «یاغیان» منتشر گردید که مورد استقبال قرار