روز ۲۷ رجب : روز بعثت پیامبر اکرم صل الله علیه

روز 27 رجب

روز ۲۷ رجب : روز بعثت پیامبر اکرم صل الله علیه روز ۲۷ رجب     تاریخ عید مبعث ۹۵ تاریخ عید مبعث ۱۳۹۵ برابر است با روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهست ماه   روز مَبْعَث بر پایهٔ باورهای اسلامی، روزی است که محمد، پیامبر اسلام، به درجه پیامبری برگزیده شد. نیک نیوز: روز مَبْعَث بر