پیامهای زیبا تبریک روز معلم و استاد : روز معلم مبارک باد

پیامهای زیبا تبریک روز معلم و استاد

پیامهای زیبا تبریک روز معلم و استاد : روز معلم مبارک باد پیامهای زیبا تبریک روز معلم و استاد       معلمان خوب پر هزینه هستند ، اما معلمان بد ، فقط گرانتر . . . . . . آموزش عشقم از همین مکتب توست اندوخته ی سوادم از این لب توست گفتم که