جدیدترین پیامهای عاشقانه و دوست دارم : جملات ناب عاشقانه

جدیدترین پیامهای عاشقانه و دوست دارم

جدیدترین پیامهای عاشقانه و دوست دارم : جملات ناب عاشقانه جدیدترین پیامهای عاشقانه و دوست دارم     میروم تا در آغوش خاک قرار گیرم ، و تمام خاطراتمان را به خاک بسپارم چون دیگر بعد تو پناهی بهتر از آغوش خاک ندارم . . . . . . کی من خلاص میشوم از انتظار

متن و عکس های عاشقانه ویژه شهریور

متن و عکس های عاشقانه ویژه شهریور

متن و عکس های عاشقانه ویژه شهریور متن و عکس های عاشقانه ویژه شهریور خاکـــــــی نباش چهار بانده آسفالتت می کنند … ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ✦✦خیلــــــــــــے سختــــــــــــہ ڪــــــــــــہ حتــــــــــــے نتونــــــــــــے بــــــــــــہ نزدیکــــــــــــترین رفیــــــــــــقت توضیــــــــــــح بــــــــــــدے✦✦ ڪــــــــــہ چـــــــــہ مــــــــــــــــــــــــرگتہ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ سالهاست رفته ای و من هنوز به خودم می لرزم … درست مثل لحظه ای که چند لحظه