Archives for

جملات همسرانه

جملات عاشقانه برای خانمم : زیباترین جملات عاشقانه برای همسرتان

جملات عاشقانه برای خانمم : زیباترین جملات عاشقانه برای همسرتان

جملات عاشقانه برای خانمم : زیباترین جملات عاشقانه برای همسرتان جملات عاشقانه برای خانمم تا صبح دم به یاد تو شب را قدم زدم آتش گرفتم از تو و در صبحدم زدم با آسمان مفاخره کردیم تا سحر او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم ♥ ♥ ♥ ♥ دلتنگم برای