بایگانی برچسب: s

واکنش رحمتی به درخواست یک خانم برای عکس انداختن

واکنش رحمتی به درخواست یک خانم برای عکس انداختن

واکنش رحمتی به درخواست یک خانم برای عکس انداختن

واکنش رحمتی به درخواست یک خانم برای عکس انداختن

شب گذشته علیرضا منصوریان یکی دیگر از شعبه های رستوران های زنجیره ای اش را افتتاح کرد.

 واکنش رحمتی به درخواست یک خانم برای عکس انداختن

در این افتتاحیه مربیان و بازیکنان مختلف از تیم های لیگ برتری شرکت کرده بودند و طبیعی بود که بازار سلفی گرفتن هواداران با چهره های معروف هم داغ داغ باشد.

این اتفاق در حالی افتاده است که وقتی یک از هواداران خانم به سمت رحمتی آمد و خواست با او عکس یادگاری بگیرد سید از او خواست تا اول حجابش را رعایت کند!

رحمتی چندی قبل و به دلیل عکس گرفتن با یک هوادار در خارج از کشور با مشکلات زیادی روبرو شده بود.

نکاتی مهم در خرید و نگهداری پیاز

خواص و مضرات و طبع گیاه بید : خواص پوست و عرق بید

شربت سینه خانگی با پیاز و عسل

گیاه پنج انگشت : خواص ، مضرات و طبع گیاه پنج انگشت

گیاه گزنه : خواص و مضرات و نحوه مصرف گیاه گزنه

گیاه پنج انگشت : خواص ، مضرات و طبع گیاه پنج انگشت

گیاه گزنه : خواص و مضرات و نحوه مصرف گیاه گزنه

گیاه پای شیر : خواص ،مضرات و طبع گیاه پای شیر

گیاه گزنه : خواص و مضرات و نحوه مصرف گیاه گزنه

ر : خواص ،مضرات و طبع گیاه پای شیر

منبع: جام نیوز

حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

 

                            حجاب از دیذگاه حضرت زینب علیهاالسلام

بخشی از خطبه ی حضرت زینب علیهاالسلام در کاخ یزید در خصوص حجاب زنان

در روایت آمده که حضرت زینب علیهاالسلام در مجلس یزیدبن معاویه می فرماید : ای یزید این عدالت است که پسر آزاد شدگان –کنایه به فتح مکّه و امان دادن رسول اکرم صلی الله علیه وآله به ابوسفیان پدربزرگ یزید که از آن روز آن ها معروف به طلقاء شده بودند و اولاد آنها را ابناء طلقاء می گفتند – آیا این عدالت است بلکه از فسق و کفر و زندقه است ،که زن های حرّه وکنیزان مملوک خود را در عقب پرده بنشانی و نگذاری چشم نامحرم به آنها بیفتد ولی دختران پیغمبر را که نوامیس خدا هستند پیش روی تو مانند اسرای کفار اسیر و دستگیر باشند – در حالی که به تحقیق هتک ستر آنها کرده ، یعنی آنها را مستحق پرده نشینی وپنهانی از انظار نامحرمانند ، از پرده بیرون آورده باشی صورت های آن ها را به جهت آن که نامحرمان نظر در صورت آن ها بیندازند و به علاوه آن ها را به دشمنان ایشان سپردی تا به این حالت مکشفات الوجوه آنها را از شهری به شهر دیگر بگردانند ،یعنی راضی بودن و امر نمودن تو به گشودن روی آنها در میان نامحرمان از فسق است نه از عدالت ، زیرا که راضی به فعل حرام شده و امر به آن نموده .

این کلمه به خوبی می فهماند که دیدن صورت زنان مسلمان بر مردان حرام است و موجب فسق می گردد .

اگر باز کردن صورت در مقابل نامحرم مباح بود از مثل حضرت زینب سلام الله علیها این تعبیر بعید بود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- بحارالانوار ،ج ۴۵ ص ۱۳۳ .

 

آثارحجاب

آثارحجاب

          

یکی ازمهم ترین عللی که بدحجابی درجامعه ماروبه فزونی است ،اطلاع نداشتن دختران باآثارخوب پوشش اسلامی است .

اگروعاظ واندیشمندان به خوبی بتوانند آثارمفید وارزشمند حجاب رابرای دختران وزنان روشن کنند وپیامدهای بد بی حجابی وبی بندوباری رابیان کنند ،این اطلاع رسانی وعلم به حجاب موجب بالارفتن سطح فکری جوانان مامی شود.تازمانی که سطح فکرزنان مانسبت به حجاب پایین است ،دشمنان دین وفرهنگ به راحتی می توانند فرهنگ دینی ملی مارابه ابتذال کشانده تا مقدمات ازهم پاشیدن تمدن اسلامی رافراهم کنند.

خلقت زن ازجهت روحی روانی به گونه ای است که دوست دارد مورد توجه قرارگیرد ومردان دوست دارند که توجه کننده باشند ،به عبارت دیگر،زنان خواهان نازند ومردان خواهان نیاز.

به خاطراین دوعامل (نازونیاز)است که زن ومرد به همدیگرعلاقه مندمی شوند .پیوندزناشویی به وجودمی آید ،اگرناززنان ونیازدرمردان نبود،هرگز پیوندی صورت نگرفته وفرزندی متولد نمی شد ونسل بشرازبین می رفت.

باتوجه به این نکته نتیجه می گیریم که سرتاپای زن نازاست ودائماً علاقه منداست که دائماً توجهی رابه طرف خودش جلب کند،به عبارت دیگرمورد توجه واقع شود ،این خود موهبتی الهی می باشد .اگر این نازونیاز درجایگاه خودش باشد .تنهاجایی که زنان مجازند نازخودراعرضه کنند ،درکانون خانواده برای شوهرشان است .

امروزه جهان غرب به اسم آزادی ، زن را به یک کالای جنسی هرزه تبدیل کرده است. برای خانم ها این گونه تبلیغات شده که آزادی شمادراین است که تمام زیبایی هایی را که خدابه شماداده ،درمنظرعموم قراردهید ،تا کل مردان جامعه ازجمال شما بهره مند شوند.

دخترانی که به اسم آزادی ،تن به بی بندوباری داده وزیبایی های خودرادرمنظردیدعموم قرارمی دهند،باید بدانند که در درجه اول خودشان دچار یک بیماری روانی شده اند .هنگامی که این هرزگی در وجود زن ایجاد می شود هیچ وقت از بین نمی رود.اولین قدم شروع هرزگی بدحجاب شدن می باشد،به این معناکه موها نمایان شده،صورت  آرایش کرده وپوشیدن لباسهای تنگ و نامناسب است .قدم دوم   فحشاء وخیانت به خانواده وشوهراست.

بسیاری اززنان که به این بیماری روانی مبتلا می شوند،سرانجامشان خودکشی است .ازطرف دیگر،این بیماری روانی که زن را وادارمی کند تا عفتش را به نمایش عموم بگذارد موجب هیجان شدیدجنسی درمیان پسران ومردان می شود وغریزه جنسی آنها راشعله ور می کندونتیجه ای جزتباهی ونابودی جامعه ندارد.

 

اولین مدرسه حجاب

اولین مدرسه حجاب

 

        اولین مدرسه حجاب

اولین مدرسه ای که فرزندان درآن تربیت می شوند،کانون خانواده ودامن مادران است .مادری که خوب تربیت شده ودستورات دینی رابه خوبی می داند واهل عمل به دستورات دینی است ،می توانددخترانش رامحجبه وچادری تربیت کند.والّا اگرمادری خودش ازروی تقلیدازمادرش دارای حجاب است وهیچ دلیل قانع کننده ای برای حجاب خودش ندارد،تابه وسیله آن دلیل وبرهان دخترش رامحجبه کند،نمی توانددختران دین دار و محجبه ای تحویل جامعه دهد .

شغل معلمی وتربیت درمقطع ابتدایی سخت ترازدوره راهنمایی است ودوره راهنمایی مشکل ترازمقطع دبیرستان ،ولذاکانون خانواده ودامن مادر که اولین معلم است ،مدرسه ای بسیارمهم برای تربیت است.

اگرمادری خودش درمسائل دینی واخلاقی ضعیف باشد،هرگزنمی تواندآن گونه که شایسته است بتواندفرزندانش رادرست تربیت کند. حتی اگراحکام دینی رابه خوبی بداندوبه صورت علمی برایش حل شده باشد ولی اهل عمل نباشد وپوشش اسلامی وحجاب نداشته باشد،هرگز دختران محجبه ای نخواهد داشت .

دراولین مدرسه لازم است اولین معلم که مادراست ،خود علوم اسلامی واخلاقی راحداقل درحدبسیارابتدایی بداندواهل عمل به دستورات دین مخصوصاً حجاب وپاکدامنی باشد وظاهری آراسته ومحجبه داشته باشد تابتواند بادوبازوی توانمندعلم وعمل فرزندان راتربیت کند.

درمدرسه اول که خانواده است ،اگردختران درست تربیت شوند،درمدرسه دوم که دبستان است به خوبی وارد می شوندوبسیاری ازسؤالات راازمعلمان پرسیده تاآماده ورودبه راهنمایی و…شوند.

پس ازانجام این چرخه صحیح تربیتی است که ماشاهدجامعه ای اسلامی بازنان محجبه وپاک دامن هستیم ،نتیجه حجاب ازبین رفتن فسادوفحشاء است .

پس نتیجه می گیریم که سعادت وخوشبختی جامعه درگرو تربیت صحیح مادراست .

سلامت نسلهای بعد وسلامت دانشگاه هاوادارات درصورتی است که معلمان مدرسه اول که مادران درکانون خانواده هستند،رسالت مادربودن رابه خوبی انجام داده باشند.

نقش تربیتی مادر،درکانون خانواده بسیاربالاترازپدراست ،زیراپدر وسرپرست خانواده اکثراوقات مفید روز رادربیرون ازخانه  درپی کسب درآمداست ،هنگامی هم که به خانه می آیدخسته است ومجالی برای رسیدگی به اموراخلاقی فرزندان ندارد.

درجامعه ای که مورد تهاجم فرهنگی قرارگرفته است ،چنان چه مادران ازاین تهاجم فرهنگی تأثیرنگرفته باشند،دخترانی پاک ومحجبه ازکانون خانواده خارج وتحویل جامعه داده می شود.

ولذادرآخربحثمان نتیجه می گیریم که اصلی ترین محوردرتربیت دختران محجبه مادران هستندواگراین اولین معلمان خانواده وظیفه اشان رادرست به انجام برسانند،شاهد دخترانی محجبه وزنانی پاک دامن خواهیم بود.

به امید جامعه ای که درآن بی حجابی وفحشاء نباشد.

 

آدابى در دین اسلام که موجب زیاد شدن حافظه مى شوند

احکام نگاه و شوخی با نامحرم در قران و احادیث معتبر

احکام نگاه و شوخی با نامحرم

شوخی با نامحرم

اگر در جامعه ای حجاب در روابط نامحرم عملی گردد، جرم و جنایت ، فساد و بی دینی، و نارضایتی های همسران از یکدیگر ،و … کاهش چشمگیری پیدا می کند .

 

اما برای آنکه دستاوردهای حجاب در جامعه ای رویت شود، لازم است منظور واقعی آن اجرا گردد. زیرا منظور از حجاب، علی رغم تلقی عوامانه، نوع خاصی از پوشش نیست؛ بلکه روح حجاب است که باید در فکر و اندیشه، رفتار و گفتار، و نهایتا در پوشش افراد محجب جاری گردد. حجابی که فقط در پوشش ظاهری لحاظ گردد ولی در رفتار، گفتار و برخورد با نامحرم رعایت نشود ،فریبی بیش نیست .

 

احکام نگاه و شوخی با نامحرم در قران و احادیث معتبر

زنی که بدون چادر است، بسیار محجوبتر از زنی است که با لباس، حجاب خود را رعایت کرده، ولی در سخن گفتن ابایی از شوخی و جلب توجه ندارد. و آنکه ساده و بی آرایش است، اما با زبان و رفتار خود، فکر و قلب نامحرمان را مشغول خود می کند، بدحجابتر از بانوی آرایش کرده ایست که از مردان غافل است و یا توانایی کسب این محبوبیت را ندارد. بنابراین اقداماتی همچون شوخی و مزاح با نامحرم و هرگونه رفتاری که موجب تهییج و تحریک یا حتی علاقه گردد، بدحجابی محسوب می شود.

 

به همین جهت قرآن تنها به آیاتی که مستقیما دستور به حجاب دارند، بسنده نکرده بلکه در زمینه ها ی مختلف به ابعاد وسیع حجاب اشاره می کند تا امکان هر گونه سوءاستفاده و سوءتفاهم را منتفی نماید. با خطاب به همسران پیامبر به شیوه ی سخن گفتن اشاره کرده و می فرماید: «بگونه‏اى نرم و لطیف سخن نگویید تا بیماردلان در شما طمع کنند» (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ( احزاب۳۳))

 

در جایی دیگر به دختران شعیب اشاره می کند و از حیای ایشان در شیوه راه رفتن در حضور نامحرم سخن می گوید. (فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِی عَلَى اسْتِحْیاءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ)

بنابر این حجاب چیزی نیست که با تحمیل پوششی تعریف شده به دست آید. لذا شاید بتوانیم، از طریق اجبار به پوشش، دفع افسد به فاسد نمائیم، اما هرگز نمی توانیم با این روش، روح حجاب را در جامعه جاری کرده و از آثار واقعی آن بهره مند شویم.

 

منظور از حجاب،علی رغم تلقی عوامانه، صرفا نوع خاصی از پوشش نیست؛ بلکه روح حجاب است که باید در فکر و اندیشه ، رفتار و گفتار، و نهایتا در پوشش افراد محجب جاری گردد.حجابی که فقط در پوشش ظاهری لحاظ گردد ولی در رفتار، گفتار و برخورد با نامحرم رعایت نشود ،فریبی بیش نیست .

 

احکام نگاه و شوخی با نامحرم در قران و احادیث معتبر
شوخی با نامحرم

 

 

نگاه و شوخی با نامحرم از مصادیق بی حجابی است

با مسئله حجاب نیز امروزه مانند بسیاری از مسائل شرعی دیگر برخوردهای سلیقه ای می شود. حتی عاملین و معتقدین نیز با نوعی تسامح و تساهل، حد و مرزهای شرعی حجاب را رعایت می کنند زیرا علت حساسیتهای شرع برای رعایت دقیق حدود حجاب را درک نمی کنند. در روایات آمده است که:

 

هر کس شوخی با نامحرم  کند ، براى هر کلمه‏اى که در دنیا با او سخن گفته است هزار سال او را در دوزخ زندانى مى‏کنند. (ثواب الاعمال وعقاب الاعمال -ترجمه انصارى، ۵۶۷ بابى که کیفر بسیارى از گناهان در آن گرد آورى شده است … )
جهنم

 

و هر که چشمان خود را با نگاه به زن نامحرم پر سازد، خداوند عزیز و جلیل در روز رستاخیز چشمان او را با میخ‏هاى آتشناک پر نماید و از آتش دوزخ لبریزشان سازد. (همان)

 

و نیز خشم خدا بسیار سخت است بر آن زن شوهردارى که چشم خود را از نگاه کردن به مرد بیگانه یا نامحرم پر کند، که اگر چنین کند خداوند تمام اعمال او را تباه مى‏سازد، و اگر به بستر غیر شوهر خود رود بر خدا سزاوار است که او را به آتش بسوزاند، پس از آنکه او را در قبر عذاب کرده است.(همان ،ص ۵۶۵)

 

با نظر به این دسته از روایات لزوم پرهیز از اختلاط و گپ و گفتگوهای تفریحی در مجالس میهمانی اقوام و آشنایان روشن میشود این گفتگوهای تفریحی ریشه بسیاری از مشاجرات خانوادگی و عامل تضعیف ایمان است ، بسیاری از نارضایتی ها و افسردگی های تنش زا بین همسران، شروعشان بسته به همین اختلاطهای دوستانه و قوم وخویشی است که چون حجاب اسلامی در آن با دقت اجرا نمی شود، درد سر ساز گشته اند.

 

بدتر از آن، تاثیر بدحجابی در کدورت دل و دوری از خداست. چه بسیاری از اوقات که به دلیل، نگاه و شوخی با نامحرم، توفیق خواندن نماز اول وقت و یا دیگر اعمال نیکی که قبلا انجام می شده، از دست برود. بوجود آمدن حالت بی حوصلگی و بی علاقگی به عبادات، می تواند متاثر از همین بی مبالاتی ها باشد. چنانچه از ابتدای روز توجه و مراقبت داشته باشیم، به طور ناخودآگاه از نماز و انجام تکالیف شرعی لذت بیشتری خواهیم برد. به همین جهت در سفارش به ترک از نگاه می فرمایند: النّظره سهم مسموم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفا من اللَّه اعطاه ایمانا یجد حلاوته فی قلبه.(نهج الفصاحه ،ص ۷۹۰)

 

از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است: نگاه کردن (به نامحرم) تیرى است مسموم و زهردار از تیرهاى شیطان، و هر که آن را از جهت ترس از خدا ترک نماید و چشم از آنچه حرام است بپوشاند در این صورت خداوند ایمانى به وى عنایت فرماید که حلاوت و لذت او را در قلب خود میچشد.

 

هر کس با نامحرم شوخى کند، براى هر کلمه‏اى که در دنیا با او سخن گفته است هزار سال او را در دوزخ زندانى مى‏کنند.

 

برای فهم بهتر سختگیری های اسلامی در مسئله حجاب و نگاه می توان از قوانین روانشناسی نیز کمک گرفت. قائده ” تداعی معانی” یکی از دستمایه های فروید در روانکاوی، از این جمله است.

 

«کلمه‌ “تداعی” که یک اصطلاح روان شناسی است به طور معمول با واژه “معانی” به کار می رود. تداعی به معنای دعوت کردن است؛ یعنی در حافظه‌ شخص هر مطلبی مطالب دیگر را به خاطر می آورد. آنگاه هر یک از این مفاهیم ذهنی جدید، اشیاء و مفاهیم مرتبط دیگری را به یاد می آورد و…. مثلاً «باران» «آب» را تداعی می کند. … (حجاباندیشه قم)

 

بسیاری از اوقات یک صحنه بدحجابی و شوخی با نامحرم  می تواند خیالاتی را در ذهن پرورش دهد، یا یک ماجرای جنسی را در ذهن تداعی کند و بعضا با دخالت شیطان، در حریم عواطف و تخیلات شخص نیز وارد گردد که بقول فروید وقتی شخص آن را از آگاهی خود می راند در رویا با آن درگیر می شود. لذا برخی از سختگیری ها برای جلوگیری از همین تداعی هاست .

 

بنابر این بهترین راه برای رهایی از این دام خوشرنگ و نشان شیطان، که بسیار هم روی آن حساب کرده، همان دستوری است که قرآن ما را به آن امر کرده است. قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ »؛ به مردان مومن بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی خود را حفظ کنند. (سوره نور، آیه ۳۰) «

وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ : به زنان با ایمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبی فرو بندند و فرج (عورت) های خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز آنچه پیداست آشکار نسازند و نیز دستور بده تا اطراف سرپوش های خود را بر گریبان و سینه های خود انداخته، آن را بپوشانند و هنگام راه رفتن پاهای خود را بر زمین نکوبند تا زینت های پنهانی شان معلوم شود(نور ۳۱)

 

بدحجابی درنوجوانی

گویا به نظر می رسد سختگیری در رعایت حجاب در دوران نو جوانی ضرورتی ندارد و به قول بعضی موجب دین زدگی می شود.

 

اما رعایت حجاب فقط برای محکم کردن زندگی خانوادگی و ارتقاء وفاداری همسران نسبت به یکدیگر نیست بلکه بیشتر به جهت رشد و تهذیب و نمو کمالات انسانی است در دوران نوجوانی که دوران فوران عواطف انسانی و گرایش های معنوی است بی حجابی بدترین عاملی خواهد بود که تمام اندیشه و نیروهای نوجوان را صرف مسائل جنسی می کند و او را که مستعد افراط است تا جایی درگیر جلب توجه جنس مخالف و التذاذهای جنسی می کند که دچار عقب ماندگیهای جبران ناپذیری در ابعاد اخلاقی، علمی و کمالات انسانی می گرداند از طرف دیگر نیز وقتی نوجوان وارد در مرحله جوانی می گردد و از افراطهای گذشته خود رویگردان است، نسبت به ازدواج نظر خوبی ندارد و چنانچه زیر بار ازدواج هم برود همسر لوده ای خواهد بود که عدم پایبندی اش به خانواده همواره دردسرساز می گردد.

شوخی با نامحرم

منبع:بیتوته

 

ارتباط شیطان با بی حجابی

ارتباط شیطان با بی حجابی

ارتباط شیطان با بی حجابی

ارتباط شیطان با بی حجابی

 

 

انسانها برای رسیدن به مقام بندگی خدا لازم است که به دستورات اخلاقی و احکام دین که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابلاغ شده عمل کنند ، مهمترین دستوری که برای زنان ،شریعت اسلام داده حفظ حجاب و عفت است که این مهم در سرشت و فطرت زنان به صورت غریزی می باشد .

 

                                   ارتباط شیطان با بی حجابی

برای رسیدن به بهشت لازم است مسیر هدایتی را که خداوند پیش پایمان قرار داده است را طی کنیم ،خلقت نظام هستی بر نظم دقیق بوده و به وجود آمدن انسانها هم که بخش مهمی از نظام هستی ،هستند بر مبنای هدایت ابتدایی بوده خداوند اراده اش بر ضلالت و گمراهی هیچ یک از بندگانش نبوده و نیست ،حتی شیطان هم برای بندگی خلق شده ولی در امتحان الهی که دستور به خضوع و خشوع که همان سجده بر انسان بود تکبر کرد و بعد از تکبر و نافرمانی خدا حاضر به توبه نشد .

یک دانش آموز یا دانشجوی خوب زمانی اساتیدش تأیید می کنند ،که از همه ی امتحانات قبول شده باشد ،اگر درس و امتحان نباشد محصل پیشرفت نمی کند پس درس خواندن و امتحان دادن خوب بوده و مقدمه ی پیشرفت هر دانش آموزی است .

حجاب ،عفاف ،نگاه به نامحرم و ترک دیگر گناهان همگی امتحاناتی است که اگر فرد مراعات کند می تواند به بهشت جاودان که رضای خداست برسد .

عده ای از زنان یا مردان گناهکار کوتاهی در انجام امور دینی و اخلاقی را به گردن شیطان یا اجتماع می اندازند ،در حالی که این استدلال درست نیست خداوند انسان را مختار آفریده است هیچ انسانی در جبر و زور قرار ندارد ،شیطان فقط ما را به گناه دعوت می کند ،کار شیطان فقط وسوسه است نه بیشتر از این ،هنگامی که شیطان ،انسانها را دعوت به گناه می کند ،عقل که داری قلب با ایمان که همان قلب سلیم است به انسان هشدار می دهد که به اغوای شیطان توجه نکن در این مرحله است که انسان مختار بوده که تصمیم به گناه یا ترک گناه بگیرد . شیطان توصیه و سفارش به نصب ماهواره می کند ،نه اینکه قدرتی داشته باشد که انسان را به زور وادار به تماشای فیلمهای مستهجن یا بی حجابی کند ، کار شیطان فقط وسوسه می باشد و دعوت به گناه کردن ،این ما هستیم که در همین مرحله ی اول اقدام شیطان گول نخوریم و گوش به دعوت او ندهیم .

اگر زنان ما با توکل بر خدا در مقابل شیاطین جن وانس بایستند و رضای خدا را کسب کنند آن وقت است که پی می برند به اینکه بزرگترین آزادی ،آزادی از چنگ شیطان و نفس اماره است و در این جهاد اگر مقاومت کنیم به مقامات عالی انسانیت می رسیم و می بینیم که اگر وجود ابلیس و وسوسه هایش نبود ما به مقامات معنوی نمی رسیدیم پس وجود شیطان برای رسیدن به مقامات عالی که همان بندگی خداست لازم و واجب بوده و اگر ابلیس نبود ما هرگز نمی توانستیم حرکت به سوی درجات بالا داشته باشیم ،همانند فرشته ها در یک درجه ی خاص که خدا ما را خلق کرده بود می ماندیم ،دیگر خوب وخوب تر نبود و فرقی هم میان بد و خوب وجود نداشت با وجود شیطان است که زشت و زیبا شناخته شده و درجات معنوی بندگان معین می شود ،فرق زن محجبه با بی حجاب و زن خوب با بد به وسیله ی ابلیس است که معلوم می شود .

پس نتیجه می گیریم وجود شیطان موجب ارتقاء و رشد انسانهای خوب شده و به وسیله ی عمل خوبی که انجام می دهند و نا فرمانی ابلیس را می کنند و وجود همین اهریمن موجب سقوط و نابودی انسانهای گناهکار و کسانی که ایمان به خدا را در قلوبشان نهادینه نکرده اند و قلبشان تسلیم عقل توحیدیشان نشده است می شود .

در سوره ی بقره آیه ی ۱۲۰ قرآن کریم می فرماید :

« یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا »

شیطان به آنها وعده ی (دروغ ) می دهد در آرزوهای (سراب وار ) می اندازد و جز وعده ی فریبنده به آنها نمی دهد .

 

                          ارتباط شیطان با بی حجابی

همان گونه که ملاحظه می کنید آیه ی شریفه می فرماید شیطان فقط کارش دادن وعده بوده ، وعده های دروغ و وعده ی آرزوهای محقق نشدنی .

و در آیه ی ۱۲۱ همین سوره می فرماید : « اولئک مأ واهم جهنم ….»

اینان (که پیروان شیطان هستند ) جایگاهشان دوزخ است .

لذا امید است زنان و مردان ما رعایت شریعت و اخلاق هیچ وقت از پیروان این اهریمن نباشند ، بزرگترین اهریمنی که ما با دست خود امروز به خانه هایمان می آوریم ماهواره و فیلمهای مستهجن بوده که با توکل بر خدا باید این دیو را از خانه هایمان بیرون کنیم .

به امید بیداری

 

انواع حجاب

انواع حجاب : حجاب چشم ، حجاب در گفتار و حجاب در رفتار

انواع حجاب : حجاب چشم ، حجاب در گفتار و حجاب در رفتار

انواع حجاب

 

 

حجاب چشم
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ (نور؛۳۰) ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ(نور؛۳۱) ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.

 
حجاب در گفتار
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است:
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(احزاب؛۳۲) پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.

 
حجاب رفتاری
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم است. به زنان دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند
وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ(نور؛۳۱) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.

نتیجه گیری :
از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب اسلامی، پوشش و حریم قایل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه‌ی پوشش، نگاه، ‌حرف زدن و راه ‎رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله‌ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه‌ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛

 

 

انواع حجاب

 

نت آنجل

حجاب, حجاب چیست, مقاله حجاب, حدیث حجاب, فواید حجاب, حجاب در قرآن, چرا حجاب, تعریف حجاب, حجاب اسلامی

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن : بیان معانی و تفسیر حجاب

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن : بیان معانی و تفسیر حجاب

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن

 

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گیرد.
حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلامی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده‎اند.

هدف و فلسفه حجاب
هدف اصلی تشریع احکام در اسلام، قرب به خداوند است که به وسیله‌ی تزکیه‌ی نفس و تقوا به دست می‎آید:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات؛۱۳) بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

-=هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛
اوست خدایی که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه‌ی جهالت و گمراهی بودند.=-
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب اسلامی، دست‌یابی به تزکیه‌ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.

 

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن

 

 

 

نت آنجل

حمله نژادپرستانه به حجاب بانوی مسلمان آلمانی

حمله نژادپرستانه به حجاب بانوی مسلمان آلمانی

حمله نژادپرستانه به حجاب بانوی مسلمان آلمانی

حمله نژادپرستانه به حجاب بانوی مسلمان آلمانی

یک بانوی مسلمان در برلین، هدف حمله یکی از نژادپرستان آلمانی قرار گرفت.

این بانوی مسلمان که در ایستگاه اتوبوسی در برلین منتظر اتوبوس بود، مورد حمله فرد مهاجمی که قصد برداشتن حجاب وی را داشت، قرار گرفت.

حمله نژادپرستانه به حجاب بانوی مسلمان آلمانی

بنا به گزارش پلیس، بانوی مسلمان ۴۱ ساله، در ایستگاه اتوبوس منطقه “شونبرگ” منتظر رسیدن اتوبوس بود که فردی نژادپرست با حمله به او سعی در کشیدن حجاب از سر او داشت و در نهایت بانوی مسلمان را به روی زمین انداخت.

به گفته پلیس برلین، این زن مسلمان، اصلیتی سوری داشته و در ابتدا نیز توانسته بود از خود در مقابل این نژادپرست آلمانی محافظت کند ولی با وارد شدن ضرباتی به سر، دست و پای او توسط فرد مهاجم و از شدت درد، به روی زمین افتاد و افرادی که در محل حاضر بودند نیز با مشاهده این صحنه، هیچ واکنشی نشان نداده و از محل حادثه دور شدند.

گفتنی است، تا پیش از تحقق دو حمله تروریستی اخیر که در آلمان به وقوع پیوست و داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت، آمارها حاکی از کاهش چشمگیر حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان در نیمه اول سال ۲۰۱۶ میلادی بود. ولی پس از این دو حمله تروریستی، تنش ها میان مردم این کشور با مسلمانان ساکن آلمان و پناهجویان مسلمان، افزایش یافته است و اخبار متعددی در این باره در رسانه ها منتشر می شود.

 

دلنوشته های خدایی جدید : دلنوشته خدا

گفتگوی ماهی با سلیمان نبی : داستان بسیار زیبا

ذکر لا اله الا الله : فضیلت ، شعر ، تصاویر لا اله الا الله

از دیدگاه امام صادق (ع) پیامبر اسلام (ص) چگونه است؟

شیطان در ماه رمضان غل و زنجیر می شود؟

حادیث دعا : هر که دعا کند مستجاب گردد

باب سوم فصل ششم حلیه المتقین : آداب بعد از طعام

شرح تاریخچه ولادت امام مهدی عجل الله فرجه

شرح چگونگی وفات حضرت زینب سلام الله علیها

دستورات ماههای رجب و شعبان و رمضان

تبریک تولد امام حسن مجتبی با بهترین پیامک ها

فرزند دار شدن : فوائد و آثار مثبت فرزندان در زندگی زن و شوهرها

دلنوشته های خدایی جدید : دلنوشته خدا

گفتگوی ماهی با سلیمان نبی : داستان بسیار زیبا

ذکر لا اله الا الله : فضیلت ، شعر ، تصاویر لا اله الا الله

منبع: جام نیوز

رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

گفته می شود که شعر، دیوان عرب است؛ یعنی انعکاس دهنده رفتارهای اجتماعی جامعه عرب است. اعراب علاقه و اهتمام بسیاری بر سرودن شعر داشتند. به طوری که می توان در اشعار آن ها تمام جزییات و حوادث زندگی شاعر از روحیات شخصی تا حوادثی که برای افراد قبیله و جامعه پیرامون خود رخ می داد را یافت. در این نوشتار ما به بررسی پوشش زنان نه در کتب تاریخی بلکه در اشعاری که شعرای آن زمان با توجه به فرهنگ غالب می سرودند و زبان به زبان جاری می شد می پردازیم.

رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

 

 رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد
دکتر حیدر شیرازی، دکترای زبان و ادبیات عرب که تاکنون مقالاتی در زمینه ادبیات اهل بیت(ع) و ادبیات عصر جاهلی از ایشان منتشر شده است؛ در این مورد بیان می دارد: در رابطه با حجاب و بوشش در اشعار جاهلیت باید دانست که:

◄اولا به همان اندازه که در دوره جاهلیت بی حجابی و برهنگی بوده، به همان اندازه هم حجاب و پوشش وجود داشته است، و این در ادبیات منظوم دوره جاهلی به وضوح قابل مشاهده و قابل اثبات است.
◄ثانیاً حجاب در دوره جاهلیت بیشتر یک امر فطری و یا عرفی بوده و نه اعتقادی که ریشه در اعتقادات عمیق دینی داشته باشد. به همین علت هم در شرایط خاص بر اساس عرف جامعه، حجاب را کنار می گذاشتند و در این راستا هم احساس گناه و عذاب وجدان نمی کردند.
◄ثالثاً این که آیات قران کریم درخصوص دستور به پوشش و عفاف بیشتر جنبه تعدیل کننده، اصلاح کننده یا تکمیل کننده است. با استشهاد به آیات عفاف و حجاب، ما نمی توانیم این نتیجه کلی و قطعی را بگیریم که در دوره جاهلیت اصلاً عفاف و حجابی وجود نداشته، همانطور که مثلا وقتی آیات مربوط به کشتن و زنده به گور کردن دختران نازل می شود، نمی توان نتیجه قطعی گرفت که همه قبایل این کار شنیع را انجام می دادند.

 رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

عوامل بی حجابی زنان در اشعار دوران جاهلیت

زنان به روایت اشعار جاهلیت به طور معمول و در بیشتر قبایل دارای پوشش مناسب بوده اند. اما این پوشش بنا بر دلایلی و در زمان های خاص دستخوش تغییر می شد. عوامل بی حجابی زن در دوره جاهلیت را با استنباط از اشعار آن دوران می توان در چند عامل خلاصه کرد:

۱_عرف قبیله، رایج ترین عامل
گاهی دلیل بی حجابی در جاهلیت، خودنمایی زن نبوده؛ بلکه علت اصلی آن عرف قبیله بوده که اعتقادی به لزوم پوشش زن نداشته است، چون از همسایگان و قبیله توقعی جز عفاف و پاکدامنی نداشتند. لذا نیازی به حجاب و پرده پوشی نمی دیدند و زنان جهت پیروی از عرف قبیله بی حجاب بودند و حتی ورودی منازل بدون در یا پرده بود.
در منابع روایی از «عایشه» اخباری نقل می شود که نشان می دهد برخی زن ها صرفاً جهت تبعیت از عرف قبیله حجاب را رعایت نمی کردند و زمانی که آیات «سوره نور» نازل شد زنان انصار و مهاجر آمدند و در واقع از پارچه ها و لباس هایشان خمار درست کردند و سر و گریبان خود را با آن پوشاندند. البته با وجود بی حجابی هرگز رضایتی به چشم چرانی و هوسرانی مردان نبود. زنان جاهلی با مردان به گفتگو می نشستند و نگاه آن ها به یکدیگر در آن زمان نه ننگ و عار بود و نه حرام. در آن زمان، عرب جاهلی اگر کسی به همسرش یا خواهر یا دخترش نظر بد می انداخت او را به جنگ یا مبارزه دعوت می کرد و چه بسا به خاطر یک نگاه مشکوک بین دو قبیله جنگ بزرگی در می گرفت. لذا کسانی که نگاه پاک داشتند مورد ستایش و تمجید شعرا بودند.

 رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

حجاب در دوران جاهلیت

۲_ترس از اسارت در زمان جنگ
در زمان جاهلیت به لحاظ تفاوت موقعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان برده و آزاده، معمولا ًزنان آزاده عرب با توجه به کثرت جنگ های قبیله ای، ترس از این داشتند که مبادا به اسارت و بردگی در آیند؛ به خصوص این که از طرفی برای دشمن به اسارت گرفتن زنان آزاده غنیمت مهم و با ارزشی به حساب می آمد و از طرف دیگر به لحاظ حیثیتی بسیار سنگین بود که زنانشان به اسارت برده شوند و برای زنان هم سخت بود که خانواده و خویشان خود را از دست داده و در سرزمین غربت در بند اسارت و بندگی و کنیزی باشند؛ لذا وقتی جنگ در می گرفت و محتوم به شکست می شد و احتمال اسارت تقویت پیدا می کرد، زنان به خاطر این که خود و قبیله شان به خواری و ذلت بیشتری تن در ندهند، این مسئله را پذیرفته بودند که حجاب و پوشش خود را مانند کنیزان کنند تا بی ارزش شده و دشمن از اسارت آن ها صرف نظر کند و بهترین نشانه برای این که کنیز شناخته شوند؛ بی حجابی و برهنگی بود. یعنی نقاب از چهره بر می داشتند، سر و صورت و ساق های خود را برهنه کرده و بیرون از خیمه های خود می آمدند و آماده فرار می شدند. البته باید در نظر داشت که مسئله کنار گذاشتن حجاب و پوشش در زمان جنگ در نزد برخی قبایل، عیب و عار دانسته می شده و به نوعی نشانه ترس و رسوایی بود؛ لذا در قصیده های خود غالباً به عنوان یک صفت منفی از آن یاد می کنند. یعنی این عامل کلی و فراگیر نیست. از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت بوده و برخی البته معمول تر است.

 رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

حجاب در دوران جاهلیت

۳_فقر و گرسنگی
یکی دیگر از عوامل بی حجابی و فساد زن در دوره جاهلیت، وضعیت بد اقتصادی و معیشتی بوده که گاهی علی رغم غیرت مرد عرب در حفظ حیثیت و آبروی ناموسی، منجر به بی حجابی و فساد اخلاقی زن در جهت کسب معاش و لقمه نانی برای سیر کردن خود بوده است. دست و پنجه نرم کردن با فقر برای عده ای عاملی مفسده انگیز بوده و موجب می شد زن حجاب و حیای خود را کنار بگذارد.

پنج رسمی که زنان دوران جاهلیت را بی‌حجاب کرد

 رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

۴_خودآرایی و خودنمایی
در عصر جاهلیت گاهی حس خودخواهی و خودنمایی زن نسبت به زیبایی خلق و جمال صورت، باعث می شد به دنبال نمایش جمال و زیبایی در معرض عموم باشد. البته این مسئله را به زعم خود توجیه می کردند که مثلاً مهم باطن انسان است که عفیف باشد و پوشش و ظاهر افراد دلالت بر عفت درونی است. یکی از مورخین ادبی جاهلیت می گوید: «زن در عین عفاف و پاکدامنی به خاطر حسن و جمالش خمار از سر بر می دارد.»
در حقیقت زن در دوره جاهلی آزاد بود تا جایی که عرف اجازه بدهد زینت خود را آشکار کند و با هر نوع پوشش و حجابی در بازار مشغول به خرید و فروش شود، به حج برود، آب ازچاه بیرون بکشد، چوپانی کند.
البته گفتن این مطلب که اغلب این کار را می کردند کمی سخت است. زنان بعضاً سر و صورت و حتی گریبان خود را می پوشاندند؛ اما زیورآلات و زینت خود را روی آن ها نمایش می دادند و این خودآرایی و خودنمایی همیشگی نبوده و در شرایط خاصی بیشتر دیده می شده است. مانند سفر که زنان و مردان قبیله برای بدرقه می آمدند و در طی مسیر که احتمال تلاقی کاروان ها وجود داشت. چنانچه گاهی چشمان زینت شده از زیر سوراخ های روبند و یا نقاب دیده می شد و بخشی از زیورآلات به جای این که زیر لباس پنهان باشد، بر روی لباس انداخته می شد. در داخل کجاوه نیز گاهی برای جلوه گری بیشتر، قسمتی از پرده های نازک توری که برای زینت یا پشه بند روی کجاوه بود، کنار زده می شد و زنان به بیرون نگاه می کردند.

 رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

حجاب در دوران جاهلیت

در ایام حج نیز با وجود زنانی که شعرا در وصف زیبایشان شعرها می سرودند زنانی هم بودند که پوششی اسلامی داشتند و شعرا در حسرت تماشای آن ها در شعر خود شکوه می کردند و اشاره می کردند که آن ها به جز کفین و مچ دست، بقیه بدن حتی صورت را می پوشاندند.

۵_جزع و ناله در هنگام مصیبت و عزاداری
یکی از رسم های کهن جاهلی که مربوط به عفاف و حجاب است، پاره کردن گریبان و برهنه کردن سر و صورت بود. اما علی رغم این که غیرت عرب نمی گذاشت که زن سر برهنه و آزاد از نظر بوشش بیرون بیاید و در معرض دید عموم قرار گیرد؛ در حالت مصیبت زدگی و ناراحتی و غم اندوه زیاد تحت این عنوان که زن در مصائب صبر و تحملش زود تمام می شود و نمی تواند بر احساسات و اعصاب خود تسلط داشته باشد تا حجاب خود را حفظ کند و این که در چنین شرایطی عقلانیت خود را از دست می دهد، مجاز بود که برای یک مدت معین جهت ابراز حزن و اندوه فراوان از پرده نشینی خارج شده و صیانت و کرامت بوششی خود را برای امری مهم تر یعنی سوگواری کنار بگذارد.

 رسوماتی که زنان دوران جاهلیت را بی حجاب کرد

ظهور اسلام و مخالفت با برهنه کردن سر و صورت
این امر با ظهور اسلام تعدیل شد و از طرف خداوند یکی از شرایط بیعت رسول خدا با زنان همین کنار گذاشتن سنت غلط جاهلی در عزاداری برای زنان مطرح می شود. چنانچه حضرت رسول(ص) برخلاف توصیه مردها به زن ها در جاهلیت، در وصیت خود به حضرت زهرا (س) بیان می کنند که اگر از دنیا رفتم صورت نخراش و موی پریشان مکن و حضرت زهرا (س) نیز در زمان بردن حضرت علی به مسجد فرمودند: به خدا قسم اگر پریشان کردن موی، یعنی برهنه کردن سر و صورت، گناه و معصیت نبود این کار را می کردم.

برگرفته از :
دکتر حیدر شیرازی_ بازنمایی حجاب عصر جاهلیت در اشعار عرب جاهلی

منبع: مشرق