وداع با ماه روحانی رجب : الوداع ماه زیبای رجب

وداع با ماه روحانی رجب

وداع با ماه روحانی رجب : الوداع ماه زیبای رجب وداع با ماه روحانی رجب    انگار همین دیروز بود منتظر حلال ماه مبارک رجب بودیم و همین چند لحظه پیش برای خلوت در خانه خدا در پوست خود نمی‌گنجیدیم و الان وقت وداع با ماه رجب ماه ریزش رحمت الهی است. آه، آه، خداحافظ