Archives for

داستان ضرب المثل ها

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد : ضرب المثل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد : ضرب المثل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد : ضرب المثل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد   علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد هنگامی كسي‌ بدون آینده نگری دچار مشكلي‌ مي‌شود و يا هنگامي كسي‌ براي‌ آينده‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كند، گفته‌ مي‌شود: “علاج‌ واقعه‌ قبل‌ از وقوع‌

ضرب المثل شتر دیدی ندیدی : ریشه و داستان ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

ضرب المثل شتر دیدی ندیدی : ریشه و داستان ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

ضرب المثل شتر دیدی ندیدی : ریشه و داستان ضرب المثل شتر دیدی ندیدی ضرب المثل شتر دیدی ندیدی   هنگامی پرحرفی باعث دردسر می شود و یا رازی در میان باشد و برملا شدن آن، باعث زحمت و گرفتاری خودش یا دیگری شود به او می‌گویند”شتر دیدی؟ ندیدی” مردی در صحرا بدنبال شترش می

ضرب المثل فوت کوزه گری : ریشه و داستان ضرب المثل زیبای فوت کوزه گری

ضرب المثل فوت کوزه گری : ریشه و داستان ضرب المثل زیبای فوت کوزه گری

ضرب المثل فوت کوزه گری : ریشه و داستان ضرب المثل زیبای فوت کوزه گری ضرب المثل فوت کوزه گری   داستان ضرب المثل فوت کوزه گری این ضرب المثل  زمانی به کار می‌رود که کسی همه چیز را برای انجام کاری می‌داند به جز یک نکته مهم و نهایی. پسری پیش استاد كوزه گري

من ندیم توام : داستان و ریشه ضرب المثل من ندیم توام نه ندیم بادمجان

من ندیم توام : داستان و ریشه ضرب المثل من ندیم توام نه ندیم بادمجان

من ندیم توام : داستان و ریشه ضرب المثل من ندیم توام نه ندیم بادمجان من ندیم توام   نوکر بادمجان به كسانی كه به اقتضای زمان در زندگی خود تابع هیچ اصل و اساس معقولی نیستند و هر طرف که منافعشان باشد به همان سوی می روند،اطلاق می شود. سلطان محمود را در هنگام

ضرب المثل کینه شتری : داستان و ریشه ضرب المثل کینه شتری

ضرب المثل کینه شتری : داستان و ریشه ضرب المثل کینه شتری

ضرب المثل کینه شتری : داستان و ریشه ضرب المثل کینه شتری ضرب المثل کینه شتری   افرادی در انتقام و کینه توزی چنان لجوج و یکدنده هستند که به هیچ وجه حاضر نمی شوند ذره ای ازانتقامجویی خارج شوند و کینه پایدارشان تنها با گرفتن انتقام کم می شود.این گونه افراد لجوج و یکدنده

ضرب المثل کلاه سرش گذاشتند : ریشه ضرب المثل کلاه به سرش گذاشتند

ضرب المثل کلاه سرش گذاشتند : ریشه ضرب المثل کلاه به سرش گذاشتند

ضرب المثل کلاه سرش گذاشتند : ریشه ضرب المثل کلاه به سرش گذاشتند ضرب المثل کلاه سرش گذاشتند   کلاه سرش گذاشتند-ریشه اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی هنگامی شخصی بدلیل سادگی مرتکب اشتباه و متحمل زیان و ضرر شود، اصطلاحاً میگویند: “کلاه سرش گذاشتند” اگر میزان فریب خوردگی زیاد باشد صفت گشاد را هم

شاه می بخشد وزیر نه : ریشه ضرب المثل شاه می بخشد وزیرش نمی بخشد

شاه می بخشد وزیر نه : ریشه ضرب المثل شاه می بخشد وزیرش نمی بخشد شاه می بخشد وزیر نه   شاه می بخشد وزیر نه  نمی بخشد-ریشه ضرب المثل های فارسی هنگامی مقام بالاتر فرمانی صادر میکند ولی مجری فرمان را به مصلحت ندیده و از انجام آن خودداری می کند. دراین حالت با

سیبیل چرب : ریشه و داستان ضرب المثل سیبیل کسی را چرب کردن

سیبیل چرب : ریشه و داستان ضرب المثل سیبیل کسی را چرب کردن

سیبیل چرب : ریشه و داستان ضرب المثل سیبیل کسی را چرب کردن سیبیل چرب   سبیل کسی راچرب کردن “سبیل کسی را چرب کردن” برای رشوه دادن و دادن حق و حساب به کسی به قصد برآورده شدن خواسته استفاده می شود. دردوره ی صفویه سبیل در میان مردم رونق بسیار داشت و پادشاهان

کاسه و نیم کاسه : ریشه و داستان ضرب المثل کاسه ای زیر نیم کاسه است

کاسه و نیم کاسه : ریشه و داستان ضرب المثل کاسه ای زیر نیم کاسه است

کاسه و نیم کاسه : ریشه و داستان ضرب المثل کاسه ای زیر نیم کاسه است کاسه و نیم کاسه   زیر کاسه نیم کاسه ای است-ریشه ضرب المثل های فارسی  هنگامی که احساس شود نیرنگ و فریب در کار است،از این ضرب المثل استفاده می شود. درگذشته بدلیل نبودن یخچال ، مردم مواد غذایی

رطب خورده : ریشه و داستان ضرب المثل رطب خورده منع رطب کی کند

رطب خورده : ریشه و داستان ضرب المثل رطب خورده منع رطب کی کند

رطب خورده : ریشه و داستان ضرب المثل رطب خورده منع رطب کی کند رطب خورده   رطب خورده منع رطب چون کند؟ در ریشه ضرب المثل های فارسی هنگامی کسی خود کار اشتباه یا ناپسندی را انجام دهد اما دیگران را از آن کار منع کند،گفته می شود که :”رطب خورده منع رطب چون