آموزش درست کردن دلمه فلفل با ماکارونی /آشپزی

آموزش درست کردن دلمه فلفل با ماکارونی /آشپزی

آموزش درست کردن دلمه فلفل با ماکارونی /آشپزی آموزش درست کردن دلمه فلفل با ماکارونی /آشپزی مواد لازم دلمه فلفل با ماکارانی : مواد لازم اندازه مقدار / کالری ماکارانی پیچ پخته ۱۰۰ گرم 100 گرم / 360 کالری سس گوجه فرنگی ۱۵۰ گرم 100 گرم / 89 کالری زیتون سیاه ریز شده ۲۵۰ گرم