مسافر

مسافر چرا نباید روزه بگیرد؟

ژوئن 18, 2016 s.a 0

مسافر چرا نباید روزه بگیرد؟ مسافر چرا نباید روزه بگیرد؟ مسافر با توجه به آیه ۱۸۵ سوره بقره چرا مسافر نمى تواند روزه بگیرد؟ درباره […]

1 2 3