قیام خونین19دی ماه قم : بررسی علل و زمینه های قیام19 دی ماه در قم

قیام خونین19دی ماه قم : بررسی علل و زمینه های قیام19 دی ماه در قم

قیام خونین19دی ماه قم : بررسی علل و زمینه های قیام19 دی ماه در قم قیام خونین19دی ماه قم   رحلت مرموز آيت الله مصطفي خميني فرزند امام (قدس سره) در آبان 1356، شتاب خاصي به حركت انقلاب اسلامي بخشيد كه مي توان موج برخاسته از آن را به عنوان آغاز قيام عمومي مردم دانست.