شرح واقعه مبعث حضرت محمد صل الله علیه

شرح واقعه مبعث حضرت محمد

شرح واقعه مبعث حضرت محمد صل الله علیه شرح واقعه مبعث حضرت محمد     بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت، مهمترین فراز از تاریخ اسلام بوده و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می‌گردد. کلمه بعثت به معنای «برانگیخته شدن» بوده