روز پدر و تاریخ روز پدر سال ۹۵ : روز پدر در کشورها

روز پدر و تاریخ روز پدر سال 95

روز پدر و تاریخ روز پدر سال ۹۵ : روز پدر در کشورها روز پدر و تاریخ روز پدر سال ۹۵     روز پدر و تاریخ روز پدر   ۲ اردیبهشت ( سیزدهم رجب ) ولادت حضرت علی علیه السلام , روز پدر و روز مرد بر تمامی پدران , مردان  و مردم عزیز