Archives for

ریشه ضرب المثل های فارسی

ضرب المثل فوت کوزه گری : ریشه و داستان ضرب المثل زیبای فوت کوزه گری

ضرب المثل فوت کوزه گری : ریشه و داستان ضرب المثل زیبای فوت کوزه گری

ضرب المثل فوت کوزه گری : ریشه و داستان ضرب المثل زیبای فوت کوزه گری ضرب المثل فوت کوزه گری   داستان ضرب المثل فوت کوزه گری این ضرب المثل  زمانی به کار می‌رود که کسی همه چیز را برای انجام کاری می‌داند به جز یک نکته مهم و نهایی. پسری پیش استاد كوزه گري

کفگیر به ته دیگ خورده : داستان ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

کفگیر به ته دیگ خورده : داستان ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

کفگیر به ته دیگ خورده : داستان ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده کفگیر به ته دیگ خورده     کفگیر به ته دیگ خورده ریشه ضرب المثل های فارسی هنگامی كه فردي دير برسد و ديگر نتوان مثل قبل با توانائي و ثروت قبلي به وی كمك كرد از این ضرب المثل استفاده

سیبیل چرب : ریشه و داستان ضرب المثل سیبیل کسی را چرب کردن

سیبیل چرب : ریشه و داستان ضرب المثل سیبیل کسی را چرب کردن

سیبیل چرب : ریشه و داستان ضرب المثل سیبیل کسی را چرب کردن سیبیل چرب   سبیل کسی راچرب کردن “سبیل کسی را چرب کردن” برای رشوه دادن و دادن حق و حساب به کسی به قصد برآورده شدن خواسته استفاده می شود. دردوره ی صفویه سبیل در میان مردم رونق بسیار داشت و پادشاهان

کاسه و نیم کاسه : ریشه و داستان ضرب المثل کاسه ای زیر نیم کاسه است

کاسه و نیم کاسه : ریشه و داستان ضرب المثل کاسه ای زیر نیم کاسه است

کاسه و نیم کاسه : ریشه و داستان ضرب المثل کاسه ای زیر نیم کاسه است کاسه و نیم کاسه   زیر کاسه نیم کاسه ای است-ریشه ضرب المثل های فارسی  هنگامی که احساس شود نیرنگ و فریب در کار است،از این ضرب المثل استفاده می شود. درگذشته بدلیل نبودن یخچال ، مردم مواد غذایی

رطب خورده : ریشه و داستان ضرب المثل رطب خورده منع رطب کی کند

رطب خورده : ریشه و داستان ضرب المثل رطب خورده منع رطب کی کند

رطب خورده : ریشه و داستان ضرب المثل رطب خورده منع رطب کی کند رطب خورده   رطب خورده منع رطب چون کند؟ در ریشه ضرب المثل های فارسی هنگامی کسی خود کار اشتباه یا ناپسندی را انجام دهد اما دیگران را از آن کار منع کند،گفته می شود که :”رطب خورده منع رطب چون

دو قورت و نیم : ریشه و داستان ضرب المثل دو قورت و نیمش باقی مانده

دو قورت و نیم : ریشه و داستان ضرب المثل دو قورت و نیمش باقی مانده

دو قورت و نیم : ریشه و داستان ضرب المثل دو قورت و نیمش باقی مانده دو قورت و نیم   دو قورت و نيمش باقي مانده  ، ریشه اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی هنگامی فردي به قصد خير خواهي به كسي محبت كند و فرد محبت شونده طمع كند و مانند طلبكار رفتار

نخود سیاه : ریشه و داستان ضرب المثل دنبال نخود سیاه فرستادن

نخود سیاه : ریشه و داستان ضرب المثل دنبال نخود سیاه فرستادن

نخود سیاه : ریشه و داستان ضرب المثل دنبال نخود سیاه فرستادن نخود سیاه   دنبال نخود سیاه فرستادن ، ریشه اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی هنگامی بخواهند کسی را از سر خود باز کنند و از خود برانند تا از حقیقت موضوعی آگاه نشود و به جایی بفرستند که به این زودی ها

لحاف ملا : ریشه و داستان ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

لحاف ملا : ریشه و داستان ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

لحاف ملا : ریشه و داستان ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود لحاف ملا   دعوا سر لحاف ملا بود -ریشه ضرب المثل های فارسی هنگامی که فردی بدلیل دخالت در مسائل مورد اختلاف دو شخص یا گروه متضرر شود یا در دعوائی که به او مربوط نبوده ضرر کند از ضرب المثل فوق

خیاط و کوزه : ریشه و داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد

خیاط و کوزه : ریشه و داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد

خیاط و کوزه : ریشه و داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد خیاط و کوزه   خیاط در کوزه افتاد -ریشه ضرب المثل های فارسی زمانی کسی به یک بلائی دچار می شود که پیشتر درباره حرف می زده ، می گویند :” خیاط در کوزه افتاد” در روزگار قدیم در شهر ری خیاطی

حرف و کرسی : ریشه و داستان ضرب المثل حرفش را به کرسی نشاند

حرف و کرسی : ریشه و داستان ضرب المثل حرفش را به کرسی نشاند

حرف و کرسی : ریشه و داستان ضرب المثل حرفش را به کرسی نشاند حرف و کرسی   حرفش را به کرسی نشاند هرگاه کسی در اثبات نظر خود پای فشاری کند و سرانجام آن را به دیگری بقبولاند و یا تحمیل نماید، می گویند :”سرانجام حرفش را به کرسی نشاند” در گذشته پس از