Archives for

سیزده بدر

شهرهای ایران زمین به استقبال سیزده بدر می روند /روز طبیعت پایان نوروز 

شهرهای ایران زمین به استقبال سیزده بدر می روند /روز طبیعت پایان نوروز 

شهرهای ایران زمین به استقبال سیزده بدر می روند /روز طبیعت پایان نوروز شهرهای ایران زمین به استقبال سیزده بدر می روند /روز طبیعت پایان نوروز بهار و نوروز97  کم کم رو به پایان می گذارد و 13 روز تعطیلی به دور از کار و درس تمام می شود. دوباره آغاز کار است و شور و شوق به زندگی و پویایی. سیزده بدر از راه

سیزده بدر : تاریخچه ، آداب و سنتهای سیزده بدر

سیزده بدر

    سیزده بدر : تاریخچه ، آداب و سنتهای سیزده بدر سیزده بدر   ایرانیان باستان سیزدهم هر ماه خورشیدی را «تیر روز» نامیده و متعلق به فرشته تیر یا «تیشتر» (الهه باران) می‌دانستند. آن‌ها پس از ۱۲ روز جشن و شادی به یاد ۱۲ ماه سال، روز سیزدهم نوروز را به باغ، صحرا