Archives for

عکس های سیزده بدر

سیزده بدر : تاریخچه ، آداب و سنتهای سیزده بدر

سیزده بدر

    سیزده بدر : تاریخچه ، آداب و سنتهای سیزده بدر سیزده بدر   ایرانیان باستان سیزدهم هر ماه خورشیدی را «تیر روز» نامیده و متعلق به فرشته تیر یا «تیشتر» (الهه باران) می‌دانستند. آن‌ها پس از ۱۲ روز جشن و شادی به یاد ۱۲ ماه سال، روز سیزدهم نوروز را به باغ، صحرا