برچسب: فضائل سوره بقره

فضیلت سوره بقره : شناسنامه و فضیلت های وارده برای سوره بقره

فضیلت سوره بقره : شناسنامه و فضیلت های وارده برای سوره بقره

فضیلت سوره بقره : شناسنامه و فضیلت های وارده برای سوره بقره فضیلت سوره بقره   تعداد آیات:286 آیه مکی یا مدنی: مدنی نام های دیگر سوره: فسطاط القرآن معنی بقره : گاو ماده تعداد آیه :286آیه تعداد کلمه : 6221کلمه تعداد حروف : 25500حرف   فضیلت سوره بقره عن النبی صلی الله علیه و […]

سوره بقره : فضیلت سوره بقره و آیة الکرسی

فضیلت سوره بقره و آیة الکرسی

فضیلت سوره بقره و آیة الکرسی فضیلت سوره بقره و آیة الکرسی       سوره بقره تعداد آیات:۲۸۶ آیه مکی یا مدنی: مدنی نام های دیگر سوره: فسطاط القرآن   فضائل سوره بقره عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم: من قرأها فصلوات الله علیه و رحمته و اعطی من الاجر کالمرابط فی […]