برچسب: فضیلت اعتکاف

اعتکاف : اعمال و ارکان و فضیلت اعتکاف در اسلام

اعتکاف چیست؟

اعتکاف : اعمال و ارکان و فضیلت اعتکاف در اسلام اعتکاف     مقدمه :   هرگز نمی توان ارزش همه زمانها را برابر دانست، چنان که نمی توان همه مکانها را برابر شمرد. برخی زمانها و مکانها ارزشی والا دارند. ماه رجب ارزشمند است، ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از آیینه دل است؛ […]

فضیلت اعتکاف از دیدگاه قرآن و روایات

فضیلت اعتکاف

فضیلت اعتکاف از دیدگاه قرآن و روایات فضیلت اعتکاف از دیدگاه قرآن و روایات   هیچ گنجی بی دد و بی دام نیست جز به خلوتگاه حق، دل رام نیست انسان در گریز از هوای نفس و فرار از اشتغالات زندگی، در طریقت انس با معبود همواره نیازمند خلوتی است تا در انزوای وجود خویش […]