فلسفه گرفتن فال حافظ در شب یلدا /شب یلدا و فال حافظ

فلسفه گرفتن فال حافظ در شب یلدا /شب یلدا و فال حافظ

فلسفه گرفتن فال حافظ در شب یلدا /شب یلدا و فال حافظ فلسفه گرفتن فال حافظ در شب یلدا /شب یلدا و فال حافظ فلسفه گرفتن فال حافظ در شب یلدا شب یلدا آداب و رسوم خاصی دارد که از نظر ما ایرانیان انجام دادن این اداب و رسوم به نوعی خوش یمن است. یکی