برچسب: متن بی وفایی و جدایی

ناب ترین اس ام اس های بی وفایی : پیامکهای عاشقانه بی وفایی

ناب ترین اس ام اس های بی وفایی : پیامکهای عاشقانه بی وفایی

ناب ترین اس ام اس های بی وفایی : پیامکهای عاشقانه بی وفایی ناب ترین اس ام اس های بی وفایی     ماکه در دوره ی خود غیر جفا هیچ ندیدیم بعد ما هر که وفا دید زما یاد کند. . . . . . در ماهیتابه عشقت سوختم بی وفا روغن بریز. . […]

جملات زیبا در مورد دلتنگی و بی وفایی : استاتوس های شاخ بی وفایی

جملات زیبا در مورد دلتنگی و بی وفایی

جملات زیبا در مورد دلتنگی و بی وفایی : استاتوس های شاخ جملات زیبا در مورد دلتنگی و بی وفایی       ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ … ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯾﻢ … ﺑﺎ ﻗﻠﺐِ ﻟِﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ … ﺑﺎ ﻏُﺮﻭﺭِ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ … ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ … ﻧﮕﯿﺮﻡ .. ﺑﮕﯿﺮﻡ .. ﻧﮕﯿﺮﻡ … ﻧﺰﺩﯾﮏِ […]