ناب ترین اس ام اس های بی وفایی : پیامکهای عاشقانه بی وفایی

ناب ترین اس ام اس های بی وفایی : پیامکهای عاشقانه بی وفایی

ناب ترین اس ام اس های بی وفایی : پیامکهای عاشقانه بی وفایی ناب ترین اس ام اس های بی وفایی     ماکه در دوره ی خود غیر جفا هیچ ندیدیم بعد ما هر که وفا دید زما یاد کند. . . . . . در ماهیتابه عشقت سوختم بی وفا روغن بریز. .