Archives for

متن در مورد غروب خورشید

جملات و متن زیبا درباره آفتاب و خورشید

جملات و متن زیبا درباره آفتاب و خورشید

جملات و متن زیبا درباره آفتاب و خورشید جملات و متن زیبا درباره آفتاب و خورشید   کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که